Mis Sarajeva

Англійська

Miss Sarajevo

Is there a time for keeping your distance
A time to turn your eyes away?
Is there a time for keeping your head down
For getting on with your day?

Is there a time for kohl and lipstick
A time for cutting hair?
Is there a time for high street shopping
To find the right dress to wear?

Here she comes [Ooh-hoo]
Heads turn around
Here she comes
To take her crown

Is there a time to run for cover
A time for kiss and tell?
Is there a time for different colors
Different names you find it hard to spell?

Is there a time for first communion
A time for East 17?
Is there a time to turn to Mecca?
Is there time to be a beauty queen?

Here she comes [Ooh-hoo]
Beauty plays the clown
Here she comes
Surreal in her crown

Dici che il fiume
Trova la via al mare
E come il fiume
Giungerai a me
Oltre i confini
E le terre assetate
Dici che come il fiume
Come il fiume…
L’amore giungerà
L’amore…
E non so più pregare
E nell’amore non so più sperare
E quell’amore non so più aspettare

Is there a time for tying ribbons
A time for Christmas trees?
Is there a time for laying tables?
And the night is set to freeze

Розміщено turcanin, Птн, 20/01/2012 - 00:17
Last edited by Fary on Втр, 09/12/2014 - 18:55
See video
 Вирівняти
Сербська

Mis Sarajeva

Da li je vreme da se udaljiš od svega
Vreme da skreneš pogled daleko od svega?
Da li je vreme da držiš špuštenu glavu
Za ono što ti donosi dan?

Da li je vreme za šminku i karmin
Vreme za šređivanje frizure?
Da li je vreme veliku kupovinu
Da nađeš pravu haljinu za nošenje?

Ovde ona dolazi (Ooo-hoo)
Glave se okreću
Ovde ona dolazi
Da uzme svoju krunu

Da li je vreme da se porkijemo
Vreme za poljubac i razgovor?
Da li je vreme za drugačije boje
Drugačija imena koje bi teško izgovorio?

Da li je vreme za prvi pričest
Vreme za "East 17"?
Da li je vreme da se okrenemo ka Meki?
Da li je vreme za lepu kraljicu?

Ovde ona dolazi (Ooo-hoo)
Lepa igra klovna
Ovde ona dolazi
Nestvara u njenoj kruni

Rekao si reci
Nađi put do mora
I tako ćeš reko
Doći do mene
Iznad granica
Do žednog tla
Kao reka
Ljubav će doči
Ljubav
Ja se više neću moliti
Ja se neću nadati u ljubav
Ja neću čekati ljubav

Da li je vreme za privezivanje trake
Vreme za Božičnu jelku?
Da li je vreme da prispremimo sto?
I noć da ostane večna

Розміщено stefansih1, Пн, 12/03/2012 - 15:24
Коментарі автора перекладу:

подякували 4 рази
Гості подякували 4 разів
Ще переклади "Miss Sarajevo"
Англійська → Сербська - stefansih1
Коментарі
    Березень 14th, 2012

Pesma je posvećena Misici Sarajava 1994 godine.