خیلی نزدیک

Англійська

So Close

 

I've spent so much time throwing rocks at your window
That I never even knocked on the front door

I walk by statues never even made one chip
but if i could leave a mark on the monument of the heart
I just might lay myself down for a little more than I had the last day

Wait a time to spare these lies we tell ourselves
These days have come and gone
But this time is sweeter than honey

Розміщено Miley_Lovato, Ндл, 27/11/2011 - 19:06
Остання правка Miley_Lovato, Пн, 24/06/2013 - 09:21
See video
 Вирівняти
Перська

خیلی نزدیک

Версії: #1#2

من زمان زیادی رو صرف پرتاب سنگ به پنجره ی تو کردم
چون هیچوقت حتی در جلویی رو نزدم

از کنار مجسمه هایی رد میشم که حتی از خرده چوب هم ساخته نشدن
اگه میتونستم روی بنای یاد بود قلب اثری او خودم بذارم
فقط ممکن بود خودم رو یه کم محکمتر از دیروز زمین بزنم

یه مدتی صبر کن تا دروغهایی رو که به خودمون میگیم کم کنیم
این روزها اومدن و رفتن
اما این بار حتی از عسل هم شیرین تر هستند

Розміщено minuch, Пн, 23/04/2012 - 14:47
подякували 1 раз
Гість подякував 1 раз
Коментарі