ما عشقو پیدا کردیم

Англійська

We Found love

Yellow diamonds in the light
And we're standing side by side
As your shadow crosses mine
What it takes to come alive

It's the way I'm feeling I just can't deny
But I've gotta let it go

We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place

Shine a light through an open door
Love and life I will divide
Turn away cause I need you more
Feel the heartbeat in my mind

It's the way I'm feeling I just can't deny
But I've gotta let it go

We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place

Yellow diamonds in the light
And we're standing side by side
As your shadow crosses mine

We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place
We found love in a hopeless place.

Розміщено ang, Пн, 26/09/2011 - 00:14
See video
 Вирівняти
Перська

ما عشقو پیدا کردیم

الماس زردی در نور می درخشد
و ما کنار هم ایستاده ایم

سایه ات از کنار سایه ی من می گذرد
چی میشد اگر سایه ات زنده بود؟

این احساس من است، نمی توانم آن را انکار کنم
اما اجازه دادم که احساسم برود

من و تو عشقو تو ناامیدی پیدا کردیم

از دری باز، نوری بتابان
عشق و زندگی را تقسیم خواهم کرد
برگرد، چون من به تو بیشتر از این ها نیاز دارم
ضربان قلب منو احساس کن

این احساس من است، نمی توانم آن را انکار کنم
اما اجازه دادم که احساسم برود

من و تو عشقو تو ناامیدی پیدا کردیم

Розміщено edris1000, Чтв, 05/01/2012 - 19:18
Джерело перекладу:
подякували 25 разів
Guests thanked 25 times
Ще переклади "We Found love"
Англійська → Перська - edris1000
1
КористувачРозміщені
Asemany3 роки 12 тижнів
1
Коментарі