Джулия (Julia) (إلى الأيطالية ترجم)

الإعلانات

Джулия (Julia)

Джулия, вече зазорява ти си отиваш, Джулия
Джулия, слънцето изгрява ти заминаваш, Джулия
О, моя Джулия!
 
Джулия, как боли, боли сърцето без тебе, Джулия
Джулия, как шуми, шуми морето за тебе, Джулия
О, моя Джулия!
 
Много дни лунните пътеки ще блестят
Много дни чайките самотно ще крещят
Много дни ще се сърдят морските вълни
Много дни, много дни без тебе ще боли
 
Джулия, как боли, боли сърцето без тебе, Джулия
О, Джулия, как шуми, шуми морето за тебе, Джулия
О, моя Джулия!
 
Много дни лунните пътеки ще блестят
Много дни чайките самотно ще крещят
Много дни ще се сърдят морските вълни
Много дни, много дни без тебе ще боли
 
Джулия, вече зазорява ти си отиваш, Джулия
Джулия, слънцето изгрява ти заминаваш, Джулия
О, моя Джулия, как боли, боли сърцето без тебе, Джулия
О, Джулия, как шуми, шуми морето за тебе, Джулия
 
Джулия!
 
تم نشره بواسطة Daiana8879Daiana8879 في الثلاثاء, 21/05/2019 - 14:14
إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
Align paragraphs
A A

Giulia

Giulia, è già l'alba e tu parti, Giulia
Giulia, il sole sta sorgendo e tu te ne vai, Giulia
O, mia Giulia!
 
Giulia, come fa male il cuore, fa male senza te, Giulia
Giulia, come il mare ruggisce, ruggisce per te, Giulia
O, mia Giulia!
 
Per molti giorni i sentieri lunari risplenderanno
Per molti giorni i gabbiani strideranno
Per molti giorni le onde del mare si arrabbieranno
Molti giorni, molti giorni senza te, farà male
 
Giulia, come fa male il cuore, fa male senza te, Giulia
Giulia, come il mare ruggisce, ruggisce per te, Giulia
O, mia Giulia!
 
Per molti giorni i sentieri lunari risplenderanno
Per molti giorni i gabbiani strideranno
Per molti giorni le onde del mare si arrabbieranno
Molti giorni, molti giorni senza te, farà male
 
Giulia, è già l'alba e tu parti, Giulia
Giulia, il sole sta sorgendo e tu te ne vai, Giulia
O, mia Giulia, come fa male il cuore, fa male senza te, Giulia
O, Giulia, come il mare ruggisce, ruggisce per te, Giulia
 
Giulia!
 
تم نشره بواسطة Daiana8879Daiana8879 في الخميس, 23/05/2019 - 21:37
التعليقات