الإعلانات

Кони привередливые (Koni priveredlivye) (إلى الأيطالية ترجم)

طلب تصويب الأخطاء
إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
A A

I cavalli schizzinosi

النسخ: #1#2#3
Lungo un burrone, sull'orlo dell'abisso
sto frustando, sto incitando con la frusta i miei cavalli.
Chissà perché mi manca l'aria: bevo il vento, inghiotto la nebbia...
Sento con estasi deletria: sto per perire, sto per perire!
Un po' più adagio, cavalli, un po' più adagio!
Non ubbidite la frusta tesa!
Ma chissà perché mi sono capitati i cavalli schizzinosi,
Non ho avuto il tempo per vivere fino alla fine la mia vita, e non faccio in tempo per cantare (canzone) alla fine!
Io, abbeverò i cavalli,
Io, canterò lo stornello fino alla fine, -
Ameno per un po' starò ancora sull'orlo!
Sparirò, come una piumetta che l'uragano spazza via dal palmo della mano,
e nella slitta al galoppo mi trascineranno sulla neve di mattino, -
Passate al passo lento, cavalli miei!
Almeno per un po', ma prolungate il percorso all'ultimo rifugio!
Un po' più adagio, cavalli, un po' più adagio!
Non ubbidite né frusta, né sferza!
Ma chissà perché mi sono capitati i cavalli schizzinosi,
Non ho avuto il tempo per vivere fino alla fine la mia vita, e non faccio in tempo per cantare (la canzone) fino alla fine!
Io, abbeverò i cavalli,
Io, canterò lo stornello fino alla fine, -
Ameno per un po' rimarrò ancora sull'orlo!
Siamo arrivati in tempo. Nessuno viene in ritardo a fare visita a Dio.
Ma chissà perché gli angeli cantano con voci così malevoli?
Oppure è il campanello prorotto in singhiozzi,
Oppure sono io, che sto gridando ai cavalli di non trascinare così in fretta la slitta?
Un po' più adagio, cavalli, un po' più adagio!
Non ubbidite né frusta, né sferza!
Ma chissà perché mi sono capitati i cavalli schizzinosi,
Non ho avuto il tempo per vivere fino alla fine la mia vita,
e non faccio in tempo per cantare alla fine!
Io, abbeverò i cavalli,
Io, canterò lo stornello fino alla fine, -
Ameno per un po' starò ancora sull'orlo!
 
شكراً!
thanked 3 times
تم نشره بواسطة GibigianaGibigiana في الخميس, 03/09/2015 - 09:12
Added in reply to request by tzhukova2tzhukova2
تم تعديله آخر مرة بواسطة GibigianaGibigiana في الجمعة, 04/09/2015 - 12:47
كاتب الترجمة يطلب التصحيح، بمعنى أنه سيكون سعيدا لتلقي التعديلات والاقتراحات حول ترجمته، إن كنت محترفا في كلتا اللغتين فتعليقاتك ستكون موضع ترحيب

Кони привередливые (Koni priveredlivye)

Collections with "Кони привередливые"
Idioms from "Кони привередливые"
التعليقات
Read about music throughout history