Солун чаагай Совет чуртум (الترجمة الحرفية)

Advertisements
توفان

Солун чаагай Совет чуртум

Чойган-биле шиметтинген
Соңгу чүкте тайгаларым
Социализм тиилеп турар
Солун чаагай Совет чуртум
 
Хады-биле шиметтинген
Каас чараш тайгаларым
Каадырлар хайнып турар
Кайгамчыктыг Совет чуртум
 
Амыдырал кайдал дизе
Амып-тайбың чурталгамда
Амып-тайбың Кайдал дизе
Ачылыг-ла ССРЭ-де
 
تم نشره بواسطة bjdgsyobjdgsyo في الأحد, 14/06/2015 - 04:13
Align paragraphs
الترجمة الحرفية

Solun çaagay Soviet çurtum

Çoygan-bile şimettingen
Soñgu çükte taygalarım
Socializm tiilep turar
Solun çaagay Soviet çurtum
 
Xadı-bile şimettingen
Kaas çaraş taygalarım
Kaadırlar xaynıp turar
Kaygamçıktıg Soviet çurtum
 
Amıdıral kaydal dize
Amıp-taybıñ çurtalgamda
Amıp-taybıñ kaydal dize
Açılıg-la SeSeReE-de
 
تم نشره بواسطة bjdgsyobjdgsyo في الأحد, 14/06/2015 - 04:14
ترجمات أخرى للأغنية "Солун чаагай Совет ..."
الترجمة الحرفية bjdgsyo
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات