5:45 (5:45) (إلى الروسية ترجم)

  • الفنان: Jamala (Джамала)
  • الأغنية: 5:45 (5:45) ألبوم: 5:45
طلب تصويب الأخطاء

5:45

5-45. Спиш? - Не сплю.
5-45. Спиш? - Не сплю.
Думаєш? - Думаю.
Важко сприймати - так чи ні.
Знову сиджу в темряві
Думаєш? - Думаю.
 
Пробач мене хоч як мене мене простити
Пробач мене я маю і з цим жити
Пробач мене
Нам разом не злетіти.
И є - як є, я маю із цим жити.
 
Поруч зі мной - йшла зима
В білих снігах танула.
Думаю. - Згадую
 
Я стою серед міста, заплакані очі, губами ловлю слова.
Минуле, майбутнє, я більше не хочу, не знаю, чи я жива.
Як дітина ховаюсь в дротах телефонних, в чужіх чорно-білих снах.
Залишусь або зникну, проте - не змінити нічого
 
Блек-аут у серці. Загиблі давайси До тебе немає мостів
Мереж порожнеча. І не сподівайся, що в полум’ï хтось вцілів.
Вже не бачу обличчя, не чую твій подих, - і треба піти до злив.
 
Проте …
Пробач...
 
تم نشره بواسطة Anna Elsa J.Anna Elsa J. في الجمعة, 23/04/2021 - 12:31
إلى الروسية ترجمالروسية
Align paragraphs

5:41

5-41. Спишь? - Не сплю.
5-41. Спишь? - Не сплю.
Думаешь? - Думаю.
Трудно понять - да или нет.
Снова сижу во тьме
Думаешь? - Думаю.
 
Прости меня, хотя как меня простить
Прости меня, я должен и с этим жить
Прости меня
Нам вместе не взлететь
И всё так, как есть, я должен с этим жить.
 
Рядом со мной шла зима
В белом снегу тонула.
Думаю. - Вспоминаю
 
Я стою среди города, заплаканные глаза, губами лювлю слова.
Прошлое, будущее, я больше не хочу, не знаю, жива ли я.
Как ребёнок прячусь в проводах телефонных, в чужих чёрно-белых снах.
Останусь или исчезну, однако не изменить ничего.
 
Блэк-аут у сердца. Погибшие (?) К тебе нет мостов
Сеть пустота. И не надейся, что в пламени кто-то уцелел.
Уже не вижу лица, не слышу твоё дыхание, и нужно идти к ливням(?).
 
Однако...
Прости...
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة iwtavschiwtavsch في الخميس, 28/10/2021 - 11:05
Added in reply to request by alena aleksandrovaalena aleksandrova
كاتب الترجمة يطلب التصحيح، بمعنى أنه سيكون سعيدا لتلقي التعديلات والاقتراحات حول ترجمته، إن كنت محترفا في كلتا اللغتين فتعليقاتك ستكون موضع ترحيب
Jamala: Top 3
التعليقات
Read about music throughout history