Lekker Gewoon (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements
الألمانية

Lekker Gewoon

De meeste bekende Nederlanders zijn heel arrogant,
Maar ik ken een paar gasten!
 
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon (we zijn zo lekker gewoon)
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon gewoon gewoon
 
Tijl Beckand, mensen mensen!
Hij leest voor voor dove kinderen,
Dat kost hem zijn stem én zijn vingers,
Want het is ook nog in braille.
(En ik breng ze naar huis hé!)
 
Ruben van der Meer is al 35 jaar buddy,
Buddy van Horace Cohen.
Want hij vindt dat hiv-patiënten wél een kans verdienen.
(Ja maar dat vind ik ook echt!)
 
Jeroen is dus de man achter de stichting 'Zaad voor Meisjes'
(Nou, dé man...)
Hij verzameld dus zaden zodat die meisjes kunnen tuinieren.
(Ja, vind ik ook echt belangrijk)
(Geweldig! )
 
Ja, en Ruben Nicolai, ja, die is gewoon heel mooi.
(Zeg, iets over m'n haar! )
Heel mooi...
(M'n haar!)
Volle mond, lekker kop met haar
(Dankje)
 
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon (we zijn zo lekker gewoon)
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon gewoon gewoon
 
Ik had laatst seks met 3 vrouwen,
Waarvan de lelijkste op een gegeven moment zei:
Bewaar wat voor mij!
Dan denk ik echt: Joh, ga lekker terug naar Jan Smit
 
We zaten net wat te drinken, komt de ober een bestelling opnemen,
Dus drankje, ik zeg: een badkuip met champagne graag, had 'ie niet.
Ik zei: prosecco is ook goed
(Oh heerlijk)
 
Dit? Ja, dit is Gucci.
Ja ik koop wel Fair Trade kleding, maar uh, ik draag het niet, zit voor geen meter.
 
Ja, en ik heb laatst weer eens boodschappen gedaan.
(Serieus! )
Voor het eerst.
Ja dat was wel wat hoor, zo via internet...
 
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon (we zijn zo lekker gewoon)
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon gewoon gewoon
 
Ik heb Linda in m'n phone,
En toch blijf ik heel gewoon.
 
Ik heb Katja in m'n phone,
En toch blijf ik heel gewoon.
 
Philip Freriks in m'n phone,
En toch blijf ik heel gewoon.
 
Ik heb zelfs Bassie in m'n phone
En toch blijf ik heel gewoooooooon.
 
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon (we zijn zo lekker gewoon)
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon gewoon gewoon
 
Welke club is dit?
TBS? Blauw wit?
 
Of we op de lijst staan?
Dat moet je even aan Schindler vragen...
(Oh! )
 
*** bedoel je ik kan hier alleen met munten betalen?
Ik heb alleen maar papiergeld
(Dan zijn toch ook een soort munten?)
 
Buiten roken?
Vanaf 1 juli mocht je toch niet meer buiten roken?
 
Hee portier, vergeten we de klant niet!
 
Waar is m'n fokking taxi!
Nou dan komt het hotel maar hier naar toe!
 
Tuurlijk mag jij een foto maken,
Maar zonder flits,
En buiten.
Nou oprotten.
 
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon (we zijn zo lekker gewoon)
We zijn zo lekker gewoon gebleven
We zijn zo lekker gewoon gewoon gewoon
 
Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

Just Normal

The most famous Dutch people are very arrogant,
But i know a few guys!
 
We stayed just normal
We are just normal (we are just normal)
We stayed just normal
We stayed just normal normal normal
 
Tijl Beckand, people people!
He reads to deaf children,
That cost him his voice and his vingers,
Because it is also in braille.
(And i take bring them to their house!)
 
Ruben van der Meer is already 35 years a buddy,
Buddy of Horace Cohen.
Because he thinks hiv-patients do deserve a chance.
(Yes i truly believe they do!)
 
Jeroen is the man behind the foundation 'Seed for Girls'
(Well, the man...)
He collects seeds so that girls can farm.
(Yes, this i find very important)
(Great!)
 
Yes, and Ruben Nicolai, yes, he is just beautyfull.
(Say, something about my hair!)
Very beautyfull...
(My hair!)
Full mouth, beautyfull head with hair
(Thank you)
 
We stayed just normal
We are just normal (we are just normal)
We stayed just normal
We stayed just normal normal normal
 
Last time i had sex with 3 women,
And the ugliest, one moment, said:
Save something for me!
Then i really think: Gosh, go back to Jan Smit
 
So we were drinking a little bit, when the waiter comes for our order,
So thanks, i say: a bathtub full with champagne please, he didn't have.
I said: Prosecco is also good
(Oh delicious)
 
This? Yes, this is Gucci
Yes i buy also Fair Trade clothes, but uh, i don't wear it, feels like ****.
 
Yes, last time i also do some groceries.
Serious!)
For the first time.
Yes that was something, thru the internet...
 
We stayed just normal
We are just normal (we are just normal)
We stayed just normal
We stayed just normal normal normal
 
I have Linda in my phone,
And still i am just normal.
 
I have Katja in my phone,
And still i am just normal.
 
Philip Freriks in my phone.
And still i am just normal.
 
I even have Bassie in my phone,
And still i am just nooooooooormal.
 
We stayed just normal
We are just normal (we are just normal)
We stayed just normal
We stayed just normal normal normal
 
Wich club is this?
TBS? Blue white?
 
If we are on the list?
You must ask this to Schindler...
(Oh!)
 
Sh*t, you mean i can only pay here with coins?
I only have paper money
(Aren't that also some kind of coins?)
 
Smoke outside?
From July 1st you aren't allowed to smoke outside anymore right?
 
Hey guard, don't we forget the customer!
 
Where is my f*cking cab!
Well, then the hotel better come here!
 
Ofcourse you can make a photo,
But without a flash,
And outside.
Now f*ck off.
 
We stayed just normal
We are just normal (we are just normal)
We stayed just normal
We stayed just normal normal normal
 
تم نشره بواسطة ضيفضيف في الجمعة, 01/01/2010 - 00:00
See also
التعليقات