Aşkım Benim (إلى اليوغورية ترجم)

الإعلانات
إلى اليوغورية ترجماليوغورية
A A

Ashiqim méning

Sunghan dilimning axirqi ümidi chichek achti béqishliringdin
Bir xiyal idi bu söygümüz hozur boldi shepiliringdin
Qandaq qilay yar men sensiz, derdimni kimge éytay
Hesrétingdin kiche kündüz yash töker qelbim méning
Ashiqim méning perishtem éytqin sensiz nime qilay
Séni bir kün körmisem méning qelbim nime bolar
Xushalliqta her zaman birlikte qollirimiz
Tarixlargha oyulghusi bu ebediy söygümüz
İsingdimu u kiche ay bizge qarap külgendu
Asman pütün yultuzlarni bizge hediye qilghandu
Qandaq qilay yar men sensiz, derdimni kimge éytay
Hesrétingdin kiche kündüz yash töker qelbim méning
 
تم نشره بواسطة palwan18palwan18 في السبت, 28/04/2018 - 17:40
التركيةالتركية

Aşkım Benim

التعليقات