الإعلانات

Acı Ninni (إلى الفارسية ترجم)

إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

لالایی تلخ

بخواب تا ماه کامل شود
تا پنجره ها بخار نکنند
بخواب؛ بخواب؛ تا ابرها بیدار نشوند
.
روشنی ها بیدار نشوند
پنجره ها بخار نکنند.
.
بخواب و بیدار نشو؛ تا استانبول بخوابد
کاراگمرک(نام محله ای در استانبول) بخوابد؛ فاتح(اسم خاص) بخوابد
در بلوار آتاتورک رویاها جان بگیرند
.
بخواب؛ بخواب؛ تا استانبول بیدار نشود
.
.
.
کشتی ها بیدار نشوند؛ پنجره ها بخار نکنند
جبالی(اسم خاص) بیدار نشود؛ پنجره های قلبم بخار نکنند.
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة

s.marouf.behi
اگر ترجمە مشکلی دارە کمک کنید
یاریدەر بن بۆ تەرجومە

تم نشره بواسطة soleyman Maroufsoleyman Marouf في السبت, 15/05/2021 - 11:17
التركية
التركية
التركية

Acı Ninni

التعليقات
Read about music throughout history