Agua dulce, agua salá (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم
A A

מים מתוקים, מים מלוחים

עם חלוף השנים
למדתי בחיים
כי אתה חי בעצמה
כי אם לא, זה נגמר
 
עם חלוף השנים
החיבה היא הכי טובה
אתה מעריך את מה שיש לך
וכך האחרים מכובדים
 
מים מתוקים, מים מלוחים
מים באים , מים הולכים
מים מתוקים, מים מלוחים
החיים המבורכים, לוקח ממך ונותן לך
 
מים שנופלים מן השמים
על גלי הים
אני רוצה שתשתה מתוק
ושים מלח
אני רוצה שתשתה מתוק
ושים מלח
 
מים מתוקים, מים מלוחים
מים מתוקים, מים מלוחים
 
הו, איי, איי, אי ...
 
עם חלוף השנים
אתה צריך לקחת את הצעדים היטב
לקחת את הדרך הטובה ביותר
גם אם הוא הארוך ביותר
 
עם חלוף השנים
של הצער שאתה לומד
הלב נעשה קשה
והרגשות יותר חזקים
 
מים מתוקים, מים מלוחים
מים באים , מים הולכים
מים מתוקים, מים מלוחים
החיים המבורכים, לוקח ממך ונותן לך
 
מים שנופלים מן השמים
על גלי הים
אני רוצה שתשתה מתוק
ושים מלח
אני רוצה שתשתה מתוק
ושים מלח
 
מים מתוקים, מים מלוחים
מים מתוקים, מים מלוחים
 
تم نشره بواسطة YosiYosi في الجمعة, 12/01/2018 - 19:50
الاسبانيةالاسبانية

Agua dulce, agua salá

التعليقات