In the Air Tonight (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم

امشب در هوا

النسخ: #1#2
میتوانم آمدنش را در هوا حس کنم
خداوندا
تمام عمر در انتظار این لحظه بوده ام
خداوندا
آمدنش را در هوا حس میکنی؟
خداوندا،خداوندا
 
اگر به من میگفنی که در حال غرق شدن هستی
برای نجاتت دستم را بسویت دراز نمیکردم
چهره ات برایم آشنا ست دوست من
ولی مطمئن نیستم که تو مرا بشناسی
 
من آنجا حضور داشتم و شاهد عملت بودم
با همین دو چشم خود شاهد بودم
پس بهتره آن لبخند تمسخر آمیز را از چهره ات پاک کنی
میدانم که کجا بودی
تمامش دروغی بیش نبود
 
میتوانم آمدنش را در هوا حس کنم
خداوندا
تمام عمر در انتظار این لحظه بوده ام
خداوندا
میتوانم آمدنش را در هوا حس کنم
خداوندا،خداوندا
تمام عمر در انتظار این لحظه بوده ام
خداوندا،خداوندا
 
به خاطر می آورم،به خاطر می آورم،نگران نباش
چگونه میتوانم روزی فراموش کنم؟
نخستین بار و آخرین باری که همدیگر را ملاقات کردیم
ولی من میدانم به چه علت سکوت خود را نمیشکنی
نه، تو نمیتوانی مرا فریب بدهی
شاید آثار رنجش نمایان نباشد
ولی درد و رنج آن بیشتر و بیشتر میشود
این حس برای تو و من ناآشنا نیست
 
میتوانم آمدنش را در هوا حس کنم
خداوندا
تمام عمر در انتظار این لحظه بوده ام
خداوندا
میتوانم آمدنش را در هوا حس کنم
خداوندا،خداوندا
تمام عمر در انتظار این لحظه بوده ام
خداوندا،خداوندا
 
تم نشره بواسطة mehran vaezimehran vaezi في الثلاثاء, 19/02/2019 - 05:46
الإنكليزية

In the Air Tonight

التعليقات