Angel Of Mine (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

فرشته من

اولین بار که دیدمت فهمیدم
چیزی درون تو بود
چیزی که فکر می‌کردم هیچ وقت پیدا نخواهم کرد
فرشته من
 
دیدمت که نگاهم میکردی
الان میفهم چرا میگن بهترین چیز‌ها [عشق] خریدنی نیست
تو را دوست خواهم داشت تو را که انقدر خوبی‌
فرشته من
 
هرگز نخواهی فهمید چگونه دنیای منو تغییر دادی
الان دیگه عوض شدم، تو کمکم کردی تا رشد کنم
 
تو از آسمان‌ها فرستاده شدی
وارد زندگی‌ من شدی
وقتی‌ همه چیز را از دست داده بودم
تو به من عشق را نشان دادی
دنبالت می‌گشتم
و تو دقیقا زمانی‌ آمدی که بهت احتیاج داشتم
فرشته من
 
به غیر از عشقی‌ که داریم دیگر هیچ چیزی برایم مهم نیست
هیچ کس در این دنیا [با تو] قابل مقایسه نیست
حرکتی‌ که دیشب انجام دادی هنوز تو ذهنمه
فرشته من
 
هیچ گاه نخواهی فهمید چقدر برایم ارزشمندی
از اعماق درونم احتیاج دارم که اینو نشون بدم
 
هیچ گاه باور نمیکردم روزی هر لحظه را طوری حس کنم
که انکار برای تازه و ناا اشننا است
هر نفسی که میکشم،
عشقی‌ بازی که می‌کنیم
فقط با تو تقسیم می‌کنم
با تو, با تو, با تو
 
اولین بار که دیدمت فهمیدم
چیزی درون تو بود
چیزی که فکر می‌کردم هیچ وقت پیدا نخواهم کرد
فرشته من
 
هرگز نخواهی فهمید چگونه دنیای منو تغییر دادی
الان دیگه عوض شدم، تو کمکم کردی تا رشد کنم
الان میفهم چرا میگن بهترین چیز‌ها [عشق] خریدنی نیست
دنبالت می‌گشتم و تو دقیقا زمانی‌ آمدی که بهت احتیاج داشتم
فرشته من
 
تم نشره بواسطة dl660k1dl660k1 في الجمعة, 31/10/2014 - 16:56
الإنكليزيةالإنكليزية

Angel Of Mine

Collections with "Angel Of Mine"
See also
التعليقات