Arvidsson på svetsen (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements
السويدية

Arvidsson på svetsen

Arvidsson på svetsen har problem med nerverna,
så han stegar in till varvets medicinman
och säjer: "Jag vill gärna slippa fartygssidorna,
för det känns som om jag svetsar i en dimma.
 
Ja, magen känns ibland som en ilandfluten manet
och huvet snurrar när jag tittar ner.
Efter femton år på plåtarna så skulle det va bra
om jag kunde få förflyttning ner till verkstan."
 
"Sånt där är inte konstigt" säjer läkaren och ler.
"Det händer sej ibland när man blir stressad
att magen bråkar eller att balansen verkar sne,
men som väl är finns det medel mot det mesta.
Jag skriver ut ett piller Ni kan ta nån gång ibland,
och sen kan vi öka dosen efter hand.
Men tänk bara på att såna dar får bilkörningen va,
för det är möjligt att Ni blir en smula långsam."
 
Men Arvidsson blev sne som en kolerisk general,
så han reste sej och röt med tordenstämma:
"Så att hänga tretti meter över kajen det går bra,
men biljävlen den ska jag lämna hemma!"
Och sen tog han sats, från fyra meter, som en galen tjur
och stånga läkarns tänder ner i halsen.
Efter det så var han friställd, men det löste sej till slut.
Och sen dess så har han ordning på balansen.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الأحد, 18/02/2018 - 16:16
تعليقات الناشر:

The lyrics and music for this satirical song were written by Björn Afzelius

Thanks to Maria Strand for her help editing this translation.

Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

Arvidsson the welder

Arvidsson the welder has a problem with his nerves,
so he steps in to see the ship yards' doctor
and says "I would love to skip the broadsides ,
because it feels like I am welding in a fog.
 
Yes, my stomach sometimes feels like an jellyfish floating ashore
and my head whirls when I look down.
After 15 years on sheet metal it would be so good
if I could get a move down to the workshop."
 
This is not strange" says the doctor and smiles.
"It happens sometimes when one becomes stressed
that the stomach is out of order or the balance seems askew,
but it's good that there are medicines for most things.
I'll prescribe a pill you can take some time once in a while,
and then we can increase the dose progressively.
But think about not driving those days,
because it is possible that you will become a little slow."
 
But Arvidsson became upset like a choleric general,
so he got up and roared with a harsh voice:
"So it is fine to hang 30 meters over the wharf,
but the fucking car I will leave at home!"
And then he got ready, from 4 meters, like a crazy bull
and butted the doctor's teeth down his throat.
After that he was laid off, but it resolved itself at last.
And since then he has the balance.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الأحد, 18/02/2018 - 16:16
تعليقات الكاتب:

Björn Afzelius wrote the following notes about this song:

"Jag läste en dag om den utbredda förskrivningen av psykofarmaka bland företaksläkare, som behandling av ångest och stress på många av våra arbetsplatser. Så kom denna sång till."

"One day I read about a description of psychopharmacology among doctors who handle anxiety and stress in many of our work places. This song came from that."

Björn Afzelius: Top 3
See also
التعليقات