الإعلانات

Avere la botte piena e la moglie ubriaca

تم نشره بواسطة DanielZ في الخميس, 11/07/2019 - 19:05

Idiomatic translations of "Avere la botte piena e la..."

الإنكليزية
Have your cake and eat it
شروحات:

Meanings of "Avere la botte piena e la..."

الأيطالية

Meaning: To have your cake and eat it too.
Lit: To have the wine cask full and the wife drunk.

تم شرحه بواسطه DanielZDanielZ فيالخميس, 11/07/2019 - 19:05
Explained by DanielZDanielZ

"idiomtitle@" فى كلمات الأغنية

Kacey Musgraves - Mi manchi

Ma mi manchi.

Puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, l'avrei dovuto sapere
Perché quel ch'è buono è buono lo stesso