الإعلانات

AX Dain - Моя си

A A

Моя си

[Куплет 1]
Да целуваш мен
Да докосваш мен
Да обичаш мен
И никога не искам да спрем
 
Ще избягаме
в други светове
Обичай ме, сърце,
и никой няма да ни спре
 
[Припев]
Не, нямам ум, изгубих го
Толкова е истинско
Ти моя си, а аз съм твой
Кажи ми, кой ще те вземе, кой?
Не, нямаш ум, изгуби го
Толкова е истинско
Ти моя си, а аз съм твой
Кажи ми, кой ще ме вземе, кой?
 
[Куплет 2]
Ти си моя рай
От всички си ми "най"
Не предавам, знай
Само ти си моя докрай
 
Дай ми всичко, дай
Знам, че съм ти "най"
Най-добрият, "най"
Такъв си нямала, признай
 
[Припев 2х]
Не, нямам ум, изгубих го
Толкова е истинско
Ти моя си, а аз съм твой
Кажи ми, кой ще те вземе, кой?
Не, нямаш ум, изгуби го
Толкова е истинско
Ти моя си, а аз съм твой
Кажи ми, кой ще ме вземе, кой?
 
[Изход]
Не, нямам ум, изгубих го
Толкова е истинско
Ти моя си, моя си
Не, нямам ум, изгубих го
Толкова е истинско
Ти моя си, моя си
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة Petar GaidarovPetar Gaidarov في الأربعاء, 29/09/2021 - 07:35
Added in reply to request by Super GirlSuper Girl

 

التعليقات
Super GirlSuper Girl    الأربعاء, 29/09/2021 - 07:41

Thank you, @Petar Gaidarov Regular smile You are always kind!

Read about music throughout history