Azerbaijani Military Song - Əsgər Marşı (الترجمة الحرفية)

Advertisements
الأذرية

Azerbaijani Military Song - Əsgər Marşı

Vətən məni yetişdirib,
Bu ellərə yolladı
Bu torpağa qurban deyib
Allaha ismarladı
 
Boş oturma, çalış, dedi,
Xidmət eylə Vətənə
Südüm sənə halal olmaz
Sən baş əysən düşmənə
 
Marş, irəli! Marş, irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri
Azərbaycan əsgəri!
 
Yastığımız Vətən daşı,
Yorğanımız qar olsun
Biz bu yoldan dönər olsaq
Namus bizə ar olsun!
 
Nə gözəldir ölmək bizə
Sevgili Vətən üçün,
Yanar ürək yurd eşqilə
Daima için-için
 
Marş, irəli! Marş, irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri
Azərbaycan əsgəri!
 
تم نشره بواسطة amateur في السبت, 25/02/2017 - 20:10
تم تعديله آخر مرة بواسطة amateur في الجمعة, 26/05/2017 - 17:36
Align paragraphs
الترجمة الحرفية

Әсҝәр Маршы

Вәтән мени јетишдириб,
Бу елләрә јоллады
Бу торпаға гурбан дејиб
Аллаһа исмарлады
 
Бош отурма, чалыш, деди,
Хидмет ејлә Вәтәнә
Сүдүм сәнә һалал олмаз
Сән баш әјсән дүшмәнә
 
Марш, ирәли! Марш ирәли!
Азәрбајҹан әсҝәри
Дөнмәз ҝери, донмәз ҝери
Азәрбајҹан әсҝәри!
 
Јастығымыз Вәтән дашы
Јорғанымыз гар олсун
Биз бу јолдан дөнәр олсаг
Намус бизә ар олсун!
 
Не ҝөзәлдир өлмәк бизә
Севгили Вәтән үчүн,
Јанар үрәк јурд ешгилә
Даима ичин-ичин
 
Марш, ирәли! Марш ирәли!
Азәрбајҹан әсҝәри
Дөнмәз ҝери, донмәз ҝери
Азәрбајҹан әсҝәри!
 
تم نشره بواسطة darkassassinx7 في الأحد, 29/07/2018 - 13:26
ترجمات أخرى للأغنية "Azerbaijani Military..."
الترجمة الحرفيةdarkassassinx7
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
See also
التعليقات