Biz iki dövlər bir millətik (الترجمة الحرفية)

Advertisements
الأذرية

Biz iki dövlər bir millətik

Aç tarıxı bax vərəqla
Oxu birde bir maraxla
Günəş sönə dünya dağıla
Qəlbim yənə qarabaxla həy
 
Bu millətə bu torpağa
Ənmez üç rəngli bayraqla
Səslərinəm böyük haqla
Mən bu vətənə bağlıyam həy
 
Biz iki dövlət bir millətik
Azəriyik türk oğluyuk
Atatürk Xəydər nəvəsi
Biz bu torpağa bağlıyık
 
Adım mənim iftixarım
Sən mənim fəxrim vuğarım
Dədəm qorqud yadigarım
Azərbaycan Azərbaycan
 
Dünya üzrə bizim müğam
Zirvələrdə tutmuş məgam
Dinlədikçə aram aram
Zövqün alır hər bir adam
 
Salam ələyk ələyk salam
Hörmet qayğı həm əhtiram
Dine hörmet hakka iman
Bizlərdə cəm olmuş tamam həy
 
Axşamlarım bir tamaşa
Buruxların qoşa qoşa
Hamı dəyir yaşa yaşa
Azərbaycan Azərbaycan
 
Yaraşıklı mavi xəzər
Söhrəti aləmi əzər
Qonaxların gələr gəzər
Azərbaycan Azərbaycan
 
Dağlarda tongal qalansın
Haydi cəngi havalansın
Bu çağrışı cihad sansın
İgidlərin təz atlansın həy
 
Düşmənlərin parçalansın
Əvləri od tutup yansın
Qoy hamı bilsin inansın
Men bu vətənə bağlıyam həy
 
Biz iki dövlət bir millətik
Azəriyik türk oğluyuk
Atatürk Xəydər nəvəsi
Biz bu torpağa bağlıyık
 
Axşamlarım bir tamaşa
Buruxların qoşa qoşa
Hamı dəyir yaşa yaşa
Azərbaycan Azərbaycan
 
Biz iki dövlət bir millətik
Azəriyik türk oğluyuk
Atatürk Xəydər nəvəsi
Biz bu torpağa bağlıyık
 
Axşamlarım bir tamaşa
Buruxların qoşa qoşa
Hamı dəyir yaşa yaşa
Azərbaycan Azərbaycan
 
تم نشره بواسطة Tuna Öztürk في السبت, 06/08/2016 - 14:24
Align paragraphs
الترجمة الحرفية

Биз ики дөвләт бир милләтик

Ач тарыхы бах вәрәгла
Оху бирде бир марахла
Ҝүнәш сөнә дүнја дағыла
Гәлбим јәнә гарабахла һәј
 
Бу милләтә бу торпаға
Әнмез үч ренҝли бајрагла
Сәсләнирәм бөјүк һагла
Мән бу вәтәнә бағлыјам һәј
 
Биз ики дөвләт бир милләтик
Азәријик түрк оғлујук
Ататүрк Хәјдәр нәвәси
Биз бу торпаға бағлыјык
 
Адым мәним ифтихарым
Сән мәним фәхрим вуғарым
Дәдәм горгуд јадиҝарым
Азәрбајҹан Азәрбајҹан
 
Дүнја үзрә бизим мүғам
Зирвәләрдә тутмуш мәҝам
Динләдикчә арам арам
Зөвгүн алыр һәр бир адам
 
Салам әләјк әләјк салам
Һөрмет гајғы һәм әһритам
Дине һөрмет һакка иман
Бизләрдә ҹәм олмуш тамам һәј
 
Ахшамларым бир тамаша
Бурухларын гоша гоша
Һамы дејир јаша јаша
Азәрбајҹан Азәрбајҹан
 
Јарашыклы мави хәзер
Шөһрети аләми әзәр
Гонахларын ҝәләр ҝәзәр
Азәрбајҹан Азәрбајҹан
 
Дағларда тонҝал галансын
Һајди ҹәнҝи һавалансын
Бу чағрышы ҹиһад сансын
Иҝидләрин тәз атлансын һәј
 
Дүшмәнләрин парчалансын
Әвләри од тутуп јансын
Гој һамы билсин инансын
Мән бу вәтәнә бағлыјам һәј
 
Биз ики дөвләт бир милләтик
Азәријик түрк оғлујук
Ататүрк Хәјдәр нәвәси
Биз бу торпаға бағлыјык
 
Ахшамларым бир тамаша
Бурухларын гоша гоша
Һамы дејир јаша јаша
Азәрбајҹан Азәрбајҹан
 
Биз ики дөвләт бир милләтик
Азәријик түрк оғлујук
Ататүрк Хәјдәр нәвәси
Биз бу торпаға бағлыјык
 
Ахшамларым бир тамаша
Бурухларын гоша гоша
Һамы дејир јаша јаша
Азәрбајҹан Азәрбајҹан
 
تم نشره بواسطة darkassassinx7 في السبت, 10/02/2018 - 14:28
تم تعديله آخر مرة بواسطة darkassassinx7 في الأحد, 11/03/2018 - 22:16
ترجمات أخرى للأغنية "Biz iki dövlər bir ..."
الترجمة الحرفية darkassassinx7
See also
التعليقات