break up with your girlfriend, i'm bored (إلى الفتنامية ترجم)

إلى الفتنامية ترجم
A A

chia tay cô ta đi, em chán rồi

Anh có em theo nhiều cách
Em không thường feel như vậy đâu
Em không biết phải nói gì nữa
Nhưng em không em nên nghĩ về nó
Không cần ai nhìn vào bản mặt anh
Và giờ em muốn biết vị anh như nào
Em không thường bỏ nó đi đâu
Nhưng anh biết em sẽ out khỏi đây và nghĩ về nó
 
Và em thừa nhận cô ấy đã ở đây
Và em ngồi nhà và hét lên " vãi cứt, không công bằng"
 
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
Anh có thể đuổi cổ vào buổi sáng
yeah yeah, như anh zậy
Em biết nó không được đúng đắn
Nhưng e không care
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
 
Những việc nhảm cút luôn xảy ra với em
Tại sao chúng ta không chơi một chút nhỉ?
Hiện thực được phơi bày
Nhưng em không em nên nghĩ về nó
Anh biết anh cần làm gì với em
Anh đang hát những bài hát của em trên phố
Giữ mọi thứ trong sáng đê, xin
Khi em biết anh ra khỏi đó và nghĩ về nó
 
Sau đó anh thừa nhận cô ấy đang ở đây
Và anh ở nhà và hét lên " damn, cô ấy không thể so sánh được
 
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
Anh có thể đuổi cổ vào buổi sáng
yeah yeah, như anh zậy
Em biết nó không được đúng đắn
Nhưng e không care
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
 
Vơia bạn gái anh
Với bạn gái anh
Vơia bạn gái anh
 
Anh có thể nói ạn ghét em nếu anh muốn
Nhưng em ghét cổ vì anh cần anh
Em đang trải qua nếu anh đang cảm nhận nó
Nhưng anh không có em quả là sai lầm
Anh có thể gọi em điên vì em cần anh
Và em em muốn gặp anh
Và em đang trải qua mọi chuyện và nó không đúng
Nhưng anh không có em thì không hay rồi
 
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
Anh có thể đuổi cổ vào buổi sáng
yeah yeah, như anh zậy
Em biết nó không được đúng đắn
Nhưng e không care
chia tay cô ta đi,
yeah, yeah, em chán rồi
 
Với con bồ anh đấy
Với bạn gái anh
Vơia bạn gái anh
Với bạn gái anh
 
<3
تم نشره بواسطة priscilla 666priscilla 666 في الخميس, 14/02/2019 - 05:07
الإنكليزيةالإنكليزية

break up with your girlfriend, i'm bored

التعليقات