• Carl Michael Bellman

    MÅLTIDSSÅNG. Så lunka vi så småningom

    1 ترجمة

يشارك
Font Size
السويدية
السويدية

كلماتMÅLTIDSSÅNG. Så lunka vi så småningom

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar: granne, kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe, fäll din krycka ner,
Och du, du yngling, lyd min lag:
Den skönsta nymph, som åt dig ler,
Inunder armen tag!
Tycker du, att graven är för djup,
Nå välan, så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare!
 
Du vid din remmare och press,
Rödbrusig och med hatt på sned,
Snart skrider fram din likprocess
I några svarta led,
Och du, som pratar där så stort,
Med band och stjärnor på din rock,
Ren snickarn kistan färdig gjort
Och hyvlar på dess lock.
Tycker du &c.
 
Men du, som med en trumpen min,
Bland riglar, galler, järn och lås,
Dig villar på ditt penningskrin
Inom ditt stängda bås,
Och du, som svartsjuk slår i kras
Buteljer, speglar och pokal,
Bjud nu god natt, drick ur ditt glas
Och hälsa din rival!
Tycker du &c.
 
Och du, som under titlars klang
Din tiggarstav förgyllt vart år,
Som knappast har, med all din rang,
En skilling till din bår,
Och du, som ilsken, feg och lat
Fördömer vaggan, som dig välvt,
Och ändå dagligt är plakat
Till glasets sista hälft,
Tycker du &c.
 
Du, som vid Martis fältbasun
I blodig skjorta sträckt ditt steg,
Och du, som tumlar i paulun
I Chloris armar feg,
Och du, som med din gyllne bok
Vid templets genljud reser dig,
Som rister huvu’, lärd och klok,
Och för mot avgrund krig,
Tycker du &c.
 
Men du, som med en ärlig min
Plär dina vänner häda jämt
Och dem förtalar vid ditt vin
Och det liksom på skämt,
Och du, som ej försvarar dem,
Fastän ur deras flaskor du,
Du väl kan slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?
Tycker du &c.
 
Men du, som till din återfärd,
Ifrån det du till bordet gick,
Ej klingat för din raska värd,
Fastän han ropar: Drick,
Driv sådan gäst från mat och vin,
Kör honom med sitt anhang ut,
Och sen med en ovänlig min
Ryck remmarn ur hans trut!
Tycker du &c.
 
Säg, är du nöjd, min granne, säg,
Så prisa värden nu till slut!
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt – drick ut!
Men först med vinet rött och vitt
För vår värdinna bugom oss
Och halkom sen i graven fritt
Vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du &c.
 

 

ترجمة اسم الأغنية
التعليقات