Carolina (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements
السويدية

Carolina

Carolina, du dansar
som ett smältvatten när det blir vår.
I din klänning bor regnbågens färger,
och himmelens stjärnor
förgyller ditt hår.
Carolina, du dansar ikvall;
Ja, du sväver omkring för dej svälv.
 
Carolina, du sjunger
som en näktergal sent i april.
Sången söker sej bort emot fjärran
och upp mot sierran
där älsklingen finns.
Carolina, han hör nog din röst;
Carolina, du finns i hans bröst.
 
Carolina, du blundar;
Lilla fågel, var är det du ser?
Ser du männen däruppe runt elden,
som samlas för kvällen
när solen går ner?
Carolina, dom kommer tilbaks;
Låt dom först klara av det dom ska;
Carolina, se'n blir allting bra.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الأحد, 08/10/2017 - 17:55
تعليقات الناشر:

Swedish text of Carolina is by Björn Afzelius
The original title is Oleo de mujer con sombrero with music and Spanish text by Silvio Rodriguez

The video link is performed by Björn Afzelius & Mikael Wiehe

This song is also appears in a solo version by Björn Afzelius on the album En Man, En Röst, En Gitarr (1988).(A Man, A Voice, A Guitar)

Thanks to Maria Strand for her help editing this translation.

Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

Carolina

Carolina, you are dancing
like melted water when it's spring.
You have rainbow colors in your dress,
and heavens' stars
gild your hair.
Carolina, you are dancing tonight;
Yes, you float around by yourself.
 
Carolina, you are singing
like a nightingale late in April.
The song goes far in the distance
and up on the sierra
where your beloved is.
Carolina, he hears your voice;
Carolina, you are in his heart.
 
Carolina, you close your eyes;
Little bird, what do you see?
Do you see the men up around the fire,
who gather for the evening
when the sun goes down?
Carolina, they are coming back;
Let them first do what they have to;
Carolina, then everything will be fine.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الأحد, 08/10/2017 - 17:55
تعليقات الكاتب:

Björn Afzelius wrote the following about "Carolina"

"En sång om en ung flicka från en liten by i Nicaragua. Medan hon dansar på torget under skördefesten går tankarna till fästmannen. Han ligger inkallad i armén, uppe vid gränsen mot Honduras, och slåss mot de Contrasförband som försöker krossa det Sandinistiska samhällsbygget i landet. Contras var Ronald Reagans personliga skapelse. Han ville inte se USA's bakgård demokratiseras"

"A song about a young girl from a little village in Nicaragua. While she dances in the town square during the harvest festival her thoughts go to her fiance. He is enlisted in the army, up near the border of Honduras, and fights against the Contras unit who are trying to crush the Sandinista's community building in the country. The Contras were Ronald Reagan's personal creation. He did not want to see USA's backyard democratized."

Björn Afzelius: Top 3
See also
التعليقات