Cevapsız Çınlama (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

تماس بی‌پاسخ

النسخ: #1#2#3
از زخم کاغذ هم خیلی بیشتر دردناکتر است
به همین سادگی جای پای وجدان از بین نمی‌رود
هر چیزی که در ذهنم هست را به زبان می‌آورم
احساس مشترکی که داشتم قبل از هر کسی به زمین خورد (از بین رفت)
 
در گوشم تماس‌های بی‌پاسخ بی‌شماری وجود دارد
هر کسی که مرا به یاد می‌آورد، فکر می‌کند دوستش دارم
از وقتی که پل‌ها خراب شدند و کنار گذاشته شدند،
خیلی وقت گذشته است. چهره تو را فراموش کرده ام
 
آیا جایی را در قلبم گذاشت که نشکسته باقی بماند؟
چیزی که می‌گوید با کاری که انجام می‌دهد فرق دارد
آه مظلوم آهسته آهسته گرفته می‌شود
بگذارید به بُرد بی ارزشش فکر کند
 
تم نشره بواسطة Bobet.irBobet.ir في الأربعاء, 02/11/2016 - 14:57
تم تعديله آخر مرة بواسطة phantasmagoriaphantasmagoria في الثلاثاء, 20/12/2016 - 23:03
التركيةالتركية

Cevapsız Çınlama

التعليقات