Chiro di vreari (إلى الرومانية ترجم)

الأرومانية
الأرومانية
A A

Chiro di vreari

Haidi, noptsã sh'dzâli, curâ ca mârdzeali
Pitricui primveara sâ'nji ti'ashteaptã'n cali
Cad lilici albi ca lãcãrnji di vreari
Primuveara treatsi sh'tini nu'ai turnari
 
Haidi, vini veara cu multâ câroari
Tsâ pitrec di'alargu, featâ, a mea vreari
Veara câldâroasã, fudzi anvirinatã
Pira tutu'nji ardi inima'nji mâratã
 
Haidi, yini toamna cu frândzã uscati
Vimtlu va ts'aducâ lãcãrnji ansârati
Trec niori ca spidã, ploaia curâ agalea
Vimtlu s'toarâ aratsi, iermâ easti calea
 
Va s'treacâ nivãiliii, neaua va s'tucheascã
Soarli 'a s'ardâ iara sh'bana angâldzascã
Va ts'aduc pishchesi, vrearea a mea curatâ
S'ashtergu chirolu cât mi'ai ashteptatâ
 
Haidi, yisi msheati, pilister di'asimi
Tuti cad de'alihea, va s'hibâ ti mini
Cu gailel sh'harauâ, bana s'curâ'n troarâ
Vrearea va s'armânâ naima mari doarâ
 
تم نشره بواسطة SaebastianSaebastian في الجمعة, 03/12/2021 - 07:43
تعليقات الناشر:

S'bâneadză Armânamea

إلى الرومانية ترجمالرومانية
Align paragraphs

Timp de iubire

Haide, nopți și zile, curg ca mărgele
Trimisei primăvara să te-așteaptă-n cale
Cad flori albe ca lacrimi di de dragoste
Primăvara trece și tu nu te mai întorci
 
Haide, venii vara cu multă căldură
Îți trimit de departe, fată, dragostea mea
Vara călduroasă, fuge supărată
Para tot îmi arde inima amărâtă
 
Haide, vine toamna cu frunze uscate
Vântul o să-ți aducă lacrimi sărate
Trec nori furtunoși, ploaia curge-ncet
Vântul se-ntoarce rece, pustiu este drumul
 
O să treacă troienile, neaua se va topi
Soarele o să ardă iar și viața o va-ncălzi
O să-ți aduc cadouri, iubirea mea curată
Să șterg timpul cât m-ai așteptat
 
Haide, vise frumoase, porumbel de argint
Toate se-ntâmplă pe bune, vor fi pentru mine
Cu grijă și bucurie, viața să curgă repede
Dragostea o să rămână cel mai frumos cadou
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة SaebastianSaebastian في الجمعة, 03/12/2021 - 07:44
التعليقات
Read about music throughout history