Hakuna Matata (Crimean Tatar) (الترجمة الحرفية)

Advertisements

Hakuna Matata (Crimean Tatar)

-Hakuna Matata.
-Ne?
-Hakuna Matata, qasevetsiz yaşayış.
-Hakuna Matata, qıymetsiz sözler.
-Hakuna Matata, nasıl isteseñ yaşa.
 
-Aşap toyğan soñ raatlanmaq ta mümkün.
-Keyflenemiz biz, gece kündüz.
-Hakuna Matata.
 
-Hakuna Matata?
-Bu bizim şiarımız.
-Ya ne demek o?
-Ne ğam ne qasevet felsefesi hahaha.
-Bilesiñmi? Bu eki söz seniñ episi meseleleriñni çeze bile.
-Misal içün Tumba(?)nı alayıq.
 
-O yaş bostancı edi.
-Men yaş bostancı edim.
-Evalla.
-Soñ(?).
 
-Onıñ qoqusı pek keskin edi, halqnı qorquza, ağlata edi.
-Menim terim qalın olsa da, canım yufqa dostlarım, masqaralıq!
-Masqaralıq!
-Utanam er kesten.
-Utana er kesten.
-Kene şişe qursağım, mümkün men osu...
-Balalar bizni baqa.
-Ooo bağışla.
 
-Hakuna Matata, qıymetsiz bu sözler.
-Hakuna Matata, şeñlenemiz biz.
-Men de siz kibi yaşamaq isterim.
-Yırla, yırla balam.
-Keyflenemiz biz.
-Gece kündüz.
-Hakuna Matata.
 
-Bu da bizim evimiz.
-Siz mında yaşaysız?
-Biz qayda istesek anda yaşaymız.
-Eee, qayda yıqılsaq anda evimiz.
-Amma da manzara.
-Aç oldım.
-Men şindi büyük bir filni aşar edim.
-Bağışla, fil yoq.
-Ya sığınlar?
-Yoq.
-Suv ayğırı?
-Unut o yemeklerni, yavaş yavaş bizim aşlarımızğa alışmalısıñ. Mına bu yerde mıtlaq aş olmaq kerek.
-Uuuf, bu da ne?
-Aş, ya sen ne bellediñ?
-Uuu, pısı(?)...
-Lezetli.
-Tavuqqa beñzey, yımşacıq, yutması da qolay.
-... ... ... delikates. Qabuğı da qatmerli.
-Aşap baq, begenirsiñ.
-İnan maña, mındaki ayatqa ... yoqtır. Ne qaide ne de boyun borcum bar. Immm mavı qurabiye kibi ve eñ esası ne ğam ne qasevet. Buyur!
-Yahşı, Hakuna Matata.
-Yımşacıq, yutması da qolay.
-Ayttım da saña.
 
-Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.
-Men de siz kibi yaşamaq istedim.
-Keyflenemiz biz, gece kündüz.
-Hakuna Matata.
-Hakuna Matata.
-Hakuna Matata.
-Hakuna Matata.(5)
 
تم نشره بواسطة language-learnerlanguage-learner في الأحد, 17/02/2019 - 21:30
الترجمة الحرفية
Align paragraphs
A A

Хакуна Матата

-Хакуна Матата.
-Не?
-Хакуна Матата, къасевециз яшайыш.
-Хакуна Матата, къыймэциз сёзлер.
-Хакуна Матата, насыл истэсенъ яша.
 
-Ашап тойгъан сонъ раатланмакъ та мюмкюн.
-Кейфленемиз биз, гедже кюндюз.
-Хакуна Матата.
 
-Хакуна Матата?
-Бу бизим шиарымыз.
-Я не демек о?
-Не гъам не къасевет фелсефеси хахаха.
-Билесинъми? Бу эки сёз сенинъ эписи меселелеринъни чезе биле.
-Мисал ичюн Тумба(?)ны алайыкъ.
 
-О яш бостанджы эди.
-Мен яш бостанджы эдим.
-Эвалла.
-Сонъ(?)
 
-Онынъ къокъусы пек кескин эди, халкъны къоркъуза, агълата эди.
-Меним терим къалын олса да, джаным юфкъа достларым, маскъаралыкъ!
-Маскъаралыкъ!
-Утанам эр кестен.
-Кене шише къурсагъым, мюмкюн мен осу...
-Балалар бизни бакъа.
-Ооо багъышла.
 
-Хакуна Матата, къиймециз бу сёзлер.
-Хакуна Матата, шенъленемиз биз.
-Мен де сиз киби яшамакъ истерим.
-Йырла, йырла балам.
-Кейфленемиз биз.
-Гедже кюндюз.
-Хакуна Матата.
 
-Бу да бизим эвимиз.
-Сиз мында яшайсыз?
-Биз къайда истесек анда яшаймыз.
-Эээ, къайда йыкъылсакъ анда эвимиз.
-Амма да манзара.
-Ач олдым.
-Мен шинди бююк бир филни ашар эдим.
-Багъышла, фил ёкъ.
-Я сыгъынлар?
-Ёкъ.
-Суж айгъыры?
-Унут о емеклерни, яваш яваш бизим ашларымызгъа алышмалысынъ. Мына бу ерде мытлакъ аш олмакъ керек.
-Уууф, бу да не?
-Аш, я сен не беллединъ?
-Ууу, пысы(?)...
-Лезетли.
-Тавукъкъа бенъзей, йымшаджыкъ, ютмасы да къолай.
-... ... ... деликатес. Къабугъы да къатмерли.
-Ашап бакъ, бегенирсинъ.
-Инан манъа, мындаки аяткъа... ёкътыр. Не къаиде не де боюн борджум бар. Иммм мавы къурабие киби ве энъ эсасы не гъам на къасевет. Буюр!
-Яхшы, Хакуна Матата.
-Йымшаджыкъ, ютмасы да къолай.
-Айттым да санъа.
 
-Хакуна Матата, Хакуна Матата, Хакуна Матата.
-Мен де сиз киби яшамакъ истедим.
-Кейфленемиз биз, гедже кюндюз.
-Хакуна Матата.
-Хакуна Матата.
-Хакуна Матата.
-Хакуна Матата.(5)
 
تم نشره بواسطة Angel of SpeedAngel of Speed في الأحد, 24/03/2019 - 21:13
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
Idioms from "Hakuna Matata ..."
See also
التعليقات
Dora VysotskayaDora Vysotskaya    الأحد, 24/03/2019 - 22:44

İyi geceler! ingilizce çeviri yazabilir misin? Teşekkür ederim!