الإعلانات

Company (إلى الأيطالية ترجم)

إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
A A

Compagnia

Io ho aspettato
Un po’ di compagnia
E sono stato paziente
Nelle strade della città
 
Sarò onesto con me stessa, d’ora in avanti
E mi prenderò cura, d’ora in avanti
Penso che io
Non andrò avanti
Se ti sto aspettando
 
Tu hai aspettato
anche qualcuno
E sei stato paziente
Oh, non sono avuta idea
 
Sarò onesto con me stessa, d’ora in avanti
E mi prenderò cura, d’ora in avanti
Penso che io
Non andrò avanti
Se ti sto aspettando
 
شكراً!
تم نشره بواسطة tophbeifongtophbeifong في الأحد, 26/09/2021 - 17:08
تم تعديله آخر مرة بواسطة tophbeifongtophbeifong في الخميس, 21/10/2021 - 01:46
الإنكليزية
الإنكليزية
الإنكليزية

Company

Forth Wanderers: Top 3
التعليقات
Read about music throughout history