Dernière danse (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم
A A

ריקוד אחרון

النسخ: #1#2
אוי יסורים מתוקים שלי,
אין טעם להילחם, אתה מתחיל שוב
אני שום דבר מלבד יצור חסר משמעות
בלעדיו אני מעט מסובכת
אני נודדת לבדי הלוך ושוב בתחנת הרכבת
ריקוד אחרון
כדי לשכוח את היסורים המתוקים שלי
אני רוצה לברוח רחוק, להתחיל הכול מחדש
אוי יסורים מתוקים שלי
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
דבר מלבד תקווה
ברחוב הזה בחסרונך
מננסה ככל שאוכל, בלעדייך חיי אינם דבר מלבד קישוט נוצץ וחסר כל משמעות
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
בתוך הייסורים המתוקים הללו
את עלבונותיו של מי שילמתי במלואם
הקשב כמה נהדר הוא ליבי
אני ילדתה של העולם
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
تم نشره بواسطة shushu669shushu669 في الأربعاء, 12/03/2014 - 02:34
الفرنسيةالفرنسية

Dernière danse

ترجمات أخرى للأغنية "Dernière danse"
العبرية shushu669
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
Collections with "Dernière danse"
See also
التعليقات