Diez mil maneras (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements

ده ها هزاران راه

یک بار قبل از دویدن
فراموش کردن و ناپدید شدن
قبل از حرف زدن
و رنجاندن بعد از آن
زمین خوردن و برخاستن
 
چرا با من راه نمیروی ؟
دست در دست هم
بدون گفتن چیزی
اینجا بودن کافی است
نگاه کردن به یکدیگر کافی است
 
این برای من نیست، اینطور زندگی کردن
شاید این تویی که باید تصمیم بگیری
 
اگر ده ها هزار راه برای فراموش کردن وجود داشته باشد
برای نجاتمان و برای تلاش کردنمان
برای همیشه حقیقت را گفتنمان
چرا میگویی نه ؟
اگر ده ها هزار سکوت قابل جلوگیری باشند
و هیچ رازی برای پنهان کردن وجود نداشته باشد
هیچ دلیلی برای مخالفت کردن وجود ندارد
 
و من به خوبی میدانم که بعضی موقع ها میتواند بیشتر باشد
رسم تنهایی که
گاهی چنان سرسختانه
قصد جدا کردن ما را میکند
 
این برای من نیست، اینطور زندگی کردن
شاید این تویی که باید تصمیم بگیری
 
عشق اذیت میکند بدون هیچ راه درمانی
...اگر بگذاری برود
و هیچ دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد
ما اجازه دادیم که تبدیل به یک دروغ شود
...و آخرش از راه میرسد ، به آرامی
 
عشق اذیت میکند بدون هیچ راه درمانی
...اگر بگذاری برود
و هیچ دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد
ما اجازه دادیم که تبدیل به یک دروغ شود
...و آخرش از راه میرسد ، به آرامی
 
تم نشره بواسطة golnoushgolnoush في الأحد, 02/03/2014 - 18:57
الاسبانيةالاسبانية

Diez mil maneras

David Bisbal: Top 3
See also
التعليقات
Alma BarrocaAlma Barroca    الخميس, 03/01/2019 - 21:51

The source lyrics have been updated. Please review your translation.