Din duft (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements
الدنماركية

Din duft

[Intro: Er De Sjældne]
Men det er sandt at jeg savner din duft, duft, duft, duft...
 
[Vers 1: Benjamin]
Du kiggede dybt ind i min sjæl med dine hinkebriller
Så længe du holder hvad du lover er der ingen der falder
Jeg' stadig mutters alene, men det' der ingen der fatter
Op' og stå dreng, pengene kalder
Tænker på, du gider aldrig noget vildt, nu er det vilde sket
Som om min indre brand er bare ilde set
Mine tanker ligger dybt i de smukke dage
Hvis du' der ser jeg frem til at gå tilbage
Natten den er fuld af fortælling
Du var Elvis for hende indtil hun sagde: "Nu' du en kælling"
Vi mødtes inde i byen samme sted du forsvandt
Fint nok, du' glad men din glæde er grim
Jeg' typen der er stolt af sex
Så jeg kom til at sige: "Tak" og du sagde hold din kæft
Med din næse i skyen, selv når du kigger i gulvet
Du tænker først på hvad du mangler når butikken er lukket
Jeg' stadig åben
 
[Omkvæd: Er De Sjældne]
Men det er sandt at jeg savner din duft
Din duft som du bærer, jeg savner den
Som en sømand kan savne at slås
Så trofast den tvivl i dit kølvand
 
[Vers 2: Benjamin]
Jeg tror det' bedst
At sige, "Ha det rigtig godt" til den her lorte fest
Du sagde: "Ha det rigtig godt!" men du mente det ikk'
Måske fik du alt jeg har, men det måske for lidt
Bussen er kørt, sådan går det med bussen
Og nu vi her som en 65 årig på klubben
Jeg ved det' langt ude, men hvor langt er dit langt
Vi pegede fingre af deres tvivl, nu vi ramt af det samme
Jeg fik aldrig sagt tak til dine venner
Der sagde det aldrig blir' til noget mens de klappede deres hænder
Du kiggede på mig da jeg kom og sagde: "Det tog sin tid!"
Det godt du' i kontakt med din mongolske side
Kan det pas' du først er glad når det' forbi
Alle de smukke digte du har skrevet med dit smil
Dine varme intentioner men det mig der kender kold bedst
De sir' det ikke holder vand, men de skal holde kæft
 
[Omkvæd: Er De Sjældne]
Men det er sandt at jeg savner din duft
Din duft som du bærer, jeg savner den
Som en sømand kan savne at slås
Så trofast den tvivl i dit kølvand
 
[Outro]
Så er vi ligesom igang
Vi starter ved begyndelsen
Og deet, alle problemerne
Der hører til at begynde
Det vil sige, det starter med
Øhm...
 
تم نشره بواسطة ditteolineditteoline في الأربعاء, 07/02/2018 - 14:23
إلى الإنكليزية ترجم
Align paragraphs
A A

Your Scent

[Intro: Er De Sjældne]
But it's true that I miss your scent, scent, scent, scent...
 
[Verse 1: Bejamin]
You looked deep into my soul with your hopscotch glasses
As long as you keep your promises noone falls
I'm still all alone, but no one gets that
Get up boy, money calls
I'm thinking about, you never want to do anything crazy, now the craziest thing happened
As if my inner fire is just frowned upon
My thought lies deep within the beautiful days
If you're there I look forward to going back
The night is full of storytelling
You were Elvis to her until she said : ”Now you're a bitch”
We met in town at the same spot you dissappeared
Fine, you're happy but your happines is ugly
I'm the kind of guy who's proud of sex
So I accidentially said: ”Thanks” and you said shut up
With your nose in the air, even when you're looking at the floor
You don't think about what you need until the shop is closed
I'm still open
 
[Chorus: De Sjældne]
But it is true that I miss your scent
Your scent that you carry, I miss it
Like a saylor might miss fighting
So loyal's that doubt in your wake
 
[Verse 2: Benjamin]
I think it's best
To say : ”Farewell” to this shit party
You said ”Farewell!”, but you didn't mean it
Maybe you got all of me, but maybe that's not enough
The train has left, that's what happens with trains
And now we're here like a 65 year old at a club
I know it's far out, but how far is your far
We'd point our fingers at their doubts, now we're struck by the same thing
I never had the chance to thank your friends
Who said it would never amount to anything
While they clapped their hands
You looked at me when I arrived and you said ”It took you long enough!”
It's good you're in touch with your Mongolian side
Is it true you're not happy until it's over
All the beautiful poems you wrote with your smile
Your warm intentions, but I'm the on who knows cold best
They say it's not bullitproof but they should shut up
 
[Chorus: De Sjældne]
But it is true that I miss your scent
Your scent that you carry, I miss it
Like a saylor might miss fighting
So loyal that doubt in your wake
 
[Outro]
Now that we're well into it
Let's start at the beginning
And that... all the problems
That'a associated with beginnings
Meaning, it starts with
Ehm...
 
تم نشره بواسطة ditteolineditteoline في الأربعاء, 07/02/2018 - 14:23
See also
التعليقات