Advertisements

Ding Dang كلمات أغنية

Ding Dang also performedالترجمات
Julie Su - 一樣的月光 (Yī yàng de yuè guāng)الصينيةvideo
電影【搭錯車】主題曲 (1983)
التعليقات