الإعلانات

Do neznáma ísť [Into The Unknown] (إلى الإنكليزية ترجم)

  • الفنان: Frozen 2 (OST)
  • فنان مفضل: Andrea Somorovská, AURORA
  • الأغنية: Do neznáma ísť [Into The Unknown] 2 ترجمتان
  • الترجمات الإنكليزية #1, #2
السولفاكية
A A

Do neznáma ísť [Into The Unknown]

Ja ťa vnímam, ako znieš.
Niekto má problém, kým iný nie.
To je dôvod cítiť iba veci blízko mňa.
Nechcem blúzniť, táto noc je viac než záhadná.
 
Nie si ty hlas, si snáď len v hluku zvonení.
Skúša to márne, len si zvoň, čo spoločné mám s tým?
Zmier sa s tým kto má tu byť už miesto pri mne má.
To húkanie je trápna hra a zbytočne ju hráš.
 
Chcem lietať, mať krídla, mať túžby to si píš.
S tebou odísť bol by risk, kedže chcem niekam ísť.
 
Do neznáma ísť.
Do neznámych miest.
To čo túžim nájsť.
 
Vrav čo tu chceš. Že vôbec nedovolíš spať.
Možno skúšaš čo zvládnem. Pokiaľ ideš tam sa vráť.
Či snáď si prízrak z diaľky, možno skoro ako ja.
Čo vie aj viac, kde byť v túto chvíľu má.
 
Každý deň je trocha ťažší.
Vždy keď cítim silu rásť.
Snáď vo svete nájdem to čo túžim nájsť.
 
Do neznáma ísť.
Do neznámych miest.
To čo túžim nájsť.
 
Si tak blízko.
Svet je za mnou.
Je tu viac slov.
Radšej sprav show.
 
Kam to odchádzaš,
Keď bol dôvod prísť.
Ako mám za tebou
Do neznáma ísť?
 
تم نشره بواسطة FloppylouFloppylou في الأربعاء, 27/11/2019 - 19:20
تم تعديله آخر مرة بواسطة EnjovherEnjovher في الأحد, 28/06/2020 - 01:34
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

Into the Unknow

النسخ: #1#2
I can sense you, how you sound
Someone has trouble, while others don't
That's the reason to feel only things close to me
I don't want to rave, this night is more than just mysterious
 
You are not a voice, perhaps only a ringing in my ear
I'm trying in vain, continue ringing, what does this have with me?
Deal with it, who is supposed to be here already have a place by my side
This howling is just an awkward game and you are playing it in vain
 
I want to fly, have wings, have desires, bet on it!
It would be risky to leave with you, I know that I don't want to go anywhere
 
Go into the unknow
Into the unknow places
What I desire to find
 
Say what you want, you don't allow me to sleep
Maybe you are testing my endurance, return to wherever you came from
Or are you a spirit from afar, maybe almost like me
That knows much better where I'm supposed to be
 
Every day's a little harder
Everytime I feel my power grow
Hopefully in the world I will find what I desire to find
 
Go into the unknow
Into the unknow places
What I desire to find
 
You are so close
I am your friend
I don't want more words
Better do a show!
 
Where are you leaving
When there was a reason to come
How am I supposed to follow you
Into the unknow?
 
شكراً!
thanked 1 time
تم نشره بواسطة bee-eebee-ee في الجمعة, 17/04/2020 - 22:53
التعليقات
Read about music throughout history