Dream of You (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

رویای تو

من تمام مدت اینجا بوده ام
تا آنجا که یاد دارم شایسته عمل کردم
همیشه منتظر این لحظه بوده ام
که شاید تو از در خانه ام وارد شوی
ولی این فقط برای من تنهایی به بار آورده
من دستانم را روی قلبم میگذارم
این زندگی ای هست که میخواهم داشته باشم
این رویایی ست که از تو در سر داشتم؟
 
ولی این فقط برای من تنهایی به بار آورده
من دستانم را روی قلبم میگذارم
این زندگی ای هست که میخواهم داشته باشم
این رویایی ست که از تو در سر داشتم؟
رویایی که از تو در سر داشتم؟
 
حالا اینجا تنها ایستاده ام
تک و تنها انتظار میکشم
چیزی که بتواند حس خالی بودن درونم را پر کند
لحظه ای که تو برای من باشی
ولی به گمانم این تنها یی است
من دستانم را روی قلبم میگذارم
این تمام چیزی ست که زندگی برایمان دارد
این رویایی ست که من از تو در سر داشتم
رویایی که از تو در سر داشتم؟
 
ولی این فقط تنهایی ست،میدانم
من دستانم را روی قلبم میگذارم
این تمام چیزی ست که زندگی برایمان دارد
این همان رویایی ست
رویایی که از تو در سر داشتم؟
 
تم نشره بواسطة mehran vaezimehran vaezi في الثلاثاء, 26/02/2019 - 05:43
الإنكليزيةالإنكليزية

Dream of You

التعليقات