Drop the Game (إلى الفتنامية ترجم)

Advertisements
الإنكليزية

Drop the Game

I've been seeing all, I've been seeing your soul
Give me things that I wanted to know
Tel me things that you've done
I've been feeling old, I've been feeling cold
You're the heat that I know
Then see you on my sun.
 
Oh oh oh oh oh '
 
Hush, I said there's more to life than rush
Not gonna leave this place with us
Drop the game, it's not enough.
Hush, I said there's more to life than rush
Not gonna leave this place with us
Drop the game, it's not enough.
 
I've been seeing all, I've been seeing your soul
Give me things that I wanted to know
Tel me things that you've done
I've been feeling old, I've been feeling cold
You're the heat that I know
Then see you on my sun.
 
Oh oh oh oh oh '
 
I've been seeing all, I've been seeing your soul
Give me things that I wanted to know
Tel me things that you've done
I've been feeling old, I've been feeling cold
You're the heat that I know
Then see you on my sun.
 
Oh oh oh oh oh '
 
تم نشره بواسطة candan-90candan-90 في الثلاثاء, 26/11/2013 - 22:21
إلى الفتنامية ترجم
Align paragraphs
A A

Lật Bài Lên

Tôi đã luôn nhìn thấy tất cả, luôn xuyên thấu tâm can em
Hãy cho tôi biết tất cả những thứ tôi muốn biết
Hãy nói cho tôi nghe em đã gây ra những gì
Tôi thấy mình thật già cỗi làm sao, thật lạnh lẽo làm sao
Em là ngọn lửa duy nhất tôi biết đến
Nghe này, em là mặt trời của tôi
 
Oh oh oh oh oh '
 
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải hấp tấp
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Lật ngửa bài ra, chỉ bằng đây thôi không đủ đâu
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải vội vã
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Dừng cuộc chơi đi, chỉ bằng đây thôi thật không đủ đâu
 
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải hấp tấp
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Lật ngửa bài ra, chỉ bằng đây thôi không đủ đâu
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải vội vã
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Dừng cuộc chơi đi, chỉ bằng đây thôi thật không đủ đâu
 
Oh oh oh oh oh '
 
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải hấp tấp
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Lật ngửa bài ra, chỉ bằng đây thôi không đủ đâu
Suỵt, tôi bảo là đời còn nhiều thứ hơn là phải vội vã
Không thể rời khỏi chốn này cùng đôi ta đâu
Dừng cuộc chơi đi, chỉ bằng đây thôi thật không đủ đâu
 
Oh oh oh oh oh '
 
تم نشره بواسطة NắngNắng في الأربعاء, 27/02/2019 - 00:04
تعليقات الكاتب:

♫♪ Drop the game, it's not enough. ♪♫

التعليقات