D.S.B. Blues (Intercity Århus-København) (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements
السويدية

D.S.B. Blues (Intercity Århus-København)

Jag sitter här på tåget,
och pimplar dåligt vin.
Jag är orakad och svettig,
och jag doftar som ett svin,
Men igår kväll var jag vacker,
igår kväll var jag bäst,
Det var en egendomlig fest.
 
Jag förfördes av en kvinna,
hon tyckte jag var snygg.
Nu har jag brännblåsor på knäna
och rivsår på min rygg.
Jag låg i så jag såg stjärnor
hon tyckte jag var tam,
Hon var en egendomlig dam.
 
Jag satt en stund hos konduktören,
han såg ut precis som jag.
Han tyckte Hemmingway och Strindberg,
och Östergren var bra.
Han skulle döda Suzanne Brögger
om hon kom till Köpenhamn,
Han var en egendomlig man.
 
Men jag sitter här och dricker,
snart är jag full och snäll.
Jag är på väg hem till min dotter,
hon väntar mig ikväll.
Fast hon känner mina laster
så älskar hon sin far,
Hon är ett egendomligt barn.
 
Jag har sjungit mina sånger
i mer än tio år,
och det blir fler och fler som lyssnar
ju längre tiden går.
Själv blir jag alltmer ensam,
snart finns det inget hopp,
jag har ett egendomligt jobb.
 
Ja, Jag sitter här och tänker,
och jag drömmer om Paris.
Där vill jag bli begravd,
där vill jag avsluta mitt liv.
Jag vill bli nergrävd under floden
på hundra meters djup,
Det blir ett egendomligt slut.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الثلاثاء, 19/09/2017 - 18:54
تعليقات الناشر:

The video link above is an audio version of the song with photographs which tell the story. This link is chosen because it contains all six verses of the song.

The fifth verse was not in the original recording, nor is it on the Website, but was added later and it is significant. It expresses the narrator's feelings that his fan base was dwindling in the 1990's. The YouTube cover versions by Hampus and Davinder and Johan Bakke also contain this verse.

Klas Östergren is a Swedish novelist, screenwriter and translator.
Suzanne Brögger is a Danish novelist, poet, and journalist.

Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

D.S.B. Blues (Intercity Århus-København)

I am sitting here on the train,
and guzzling bad wine.
I am unshaven and sweaty,
and I smell like a pig.
But last night I was handsome,
last night I was the best.
It was a strange party.
 
I was seduced by a woman,
she thought I was handsome.
Now I have burn blisters on my knees
and lacerations on my back.
I worked so hard I saw stars,
she thought I was tame.
She was a strange woman.
 
I sat a while with the conductor,
he looked just like me.
He thought Hemingway, and Strindberg
and Östergren were good.
He wanted to kill Suzanne Brögger
if she came to Copenhagen.
He was a strange man.
 
But I am sitting here and drinking,
I am drunk and nice soon.
I am on my way home to my daughter,
she is waiting for me this evening
But she knows my vices,
so she loves her father.
She is a strange child.
 
I have been singing my songs
for more than 10 years,
and it is fewer and fewer who listen
the longer time passes.
I have become more alone,
soon there is no hope,
I have a strange job.
 
Yes, I am sitting here and thinking
and I am dreaming about Paris.
I want to be buried there,
I want to end my life there.
I want to be buried under the river
a hundred meters deep.
It will be a strange ending.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الثلاثاء, 19/09/2017 - 18:54
تعليقات الكاتب:

Björn Afzelius did not write published comments about D.S.B. Blues. His last verse expresses the narrator's desire to be buried in Paris under the river. Perhaps that was actually his fantasy, however, he is buried in the Västra Kyrkogården (West Cemetery) in Göteborg (Gothenburg), Sweden.
Thanks to Maria Strand for her help editing this translation.

Björn Afzelius: Top 3
See also
التعليقات