Dudu (إلى الفارسية ترجم)

إلى الفارسية ترجم
A A

شیرین

النسخ: #1#2#3
بدون گریه جدایی‌ای وجود ندارد، خاطره‌ها آرام نمی‌گیرند
کسانی که مانده اند هنوز هم آن‌هایی که رفته اند را در دلشان دارند، عشق باری برای عاشق نخواهد بود
این چیزی است که ما می‌دانیم، ما اینگونه زندگی می‌کنیم
 
اوه اوه اووو
او (معشوق) هم می‌داند
اوه اوه اووو
او هم عاشق است
اوه اوه اووو
او عمداً در برابر عشق مقاومت می‌کند، چشم سیاه
او باز هم کاری که می‌خواهد را انجام می‌دهد
 
تازه مثل گل، با ارزش و بی نظیر
تر و تمیز مثل شیر مادر
حرف‌های شیرین و زیبایش، گوارا و نوشیدنی هستند
و چشمانش هم مثل دریاست
 
این دل مثل یک اژدها برایش هرکاری انجام می‌دهد
مثل یک کودک لوس است، با هر کاری که انجام دهد مدارا می‌کنم
مرا به فکر و خیال می‌برد
 
اوه اوه اووو
او هم دلش می‌روم (دوست دارد)
اوه اوه اووو
او هم نگران و مضطرب است
اوه اوه اووو
او عمداً در برابر عشق مقاومت می‌کند، چشم سیاه
او باز هم کاری که می‌خواهد را انجام می‌دهد
 
به خندیدنم نگاه نکن، اگر می‌بینی، باور نکن که حقیقی است
این قلب شکسته است، به ده هزار قسمت!
در هر نفسی که می‌کشم، هر قدمی که برمی‌دارم،
می‌خواهم که اینجا باشد، عزیزترینم، در کنارم باشد
 
تازه مثل گل، با ارزش و بی نظیر
تر و تمیز مثل شیر مادر
حرف‌های شیرین و زیبایش، گوارا و نوشیدنی هستند
و چشمانش هم مثل دریاست
 
تازه مثل گل، با ارزش و بی نظیر
تر و تمیز مثل شیر مادر
حرف‌های شیرین و زیبایش، گوارا و نوشیدنی هستند
و چشمانش هم مثل دریاست
 
همه دردهایم را همیشه در خودم نگه داشتم
زندگی کردن مثل یک انسان حق من هم هست
این بار دیگر دلم شکسته است
و تعمیر کردنش ممکن نیست، پس وای بر ما
هر روز ممکن است باران ببارد، انسان هم ممکن است خطا کند
اما اگر دست در دست هم دهیم شاید خورشید دوباره طلوع کند
 
اوه اوه اووو
او هم دلش می‌روم (دوست دارد)
اوه اوه اووو
او هم نگران و مضطرب است
اوه اوه اووو
او عمداً در برابر عشق مقاومت می‌کند، چشم سیاه
او باز هم کاری که می‌خواهد را انجام می‌دهد
 
تازه مثل گل، با ارزش و بی نظیر
تر و تمیز مثل شیر مادر
حرف‌های شیرین و زیبایش، گوارا و نوشیدنی هستند
و چشمانش هم مثل دریاست
 
تازه مثل گل، با ارزش و بی نظیر
تر و تمیز مثل شیر مادر
حرف‌های شیرین و زیبایش، گوارا و نوشیدنی هستند
و چشمانش هم مثل دریاست
 
تم نشره بواسطة Bobet.irBobet.ir في الجمعة, 06/05/2016 - 10:51
التركيةالتركية

Dudu

التعليقات