الإعلانات

flash (إلى البلغارية ترجم)

إلى البلغارية ترجمالبلغارية
A A

Светкавица

Все едно съм хипнотициран,следвайки чуството което ме събуди
Когато стигнах края те усетих
Ти си моя спасител,моето желание
 
Мъгливи очи,сърцето ми гори
Сърцето ми ще изкочи,бие толкова бързо
Очакванията ми бавно се увеличават
Няма смисъл да чакаме,вече съм готов
 
Мога да те заведа по-високо
Сега е времето
Горе високо
Сега ще те заведа там,скъпа
За миг (миг)
Свързани сме (свързани)
Само ти ме допълваш и аз теб
Лети високо,високо,високо,по-високо
Светкавица!
 
Запали се!
Лети високо,високо,по-високо
Запали се!
Лети високо,високо,по-високо
 
Все едно съм в транс умът ми е зает от теб
След като бродех толкова дълго
Светейки,като светкавица си,моя светлинен меч,yeah
 
Ще ти светя по мой начин
Ще те заведа високо над облаците
Този момент става наш спомен
Пламвам до облаците
Пътят нагоре по-високо
 
Ти единствена ме разпали като огън
Запали ме и аз ще те запаля по-ярко
Нарирай го "ние" все едно времето е спряло
Изгори този пламък,запали
 
Мога да те заведа по-високо
Сега е времето
Горе високо
Сега ще те заведа там,скъпа
За миг (миг)
Свързани сме (свързани)
 
Аз и ти го правим правилно
Ти и аз,последната ни рали точка
Да ние я пробягваме ,пробягваме
Ние я изгаряме,изгаряме,изгаряме
Светкавица!
 
Запали се!
Лети високо,високо,по-високо
Запали се!
Лети високо,високо,по-високо
 
Черното небе беше пусто място
Мига ни теб и мен,нашата искра
Започва пламък,свети блестящо
Създадени сме един за друг
Запали и лети високо
 
Покажи ми фантазията си
Момента в който губя визия
Ще те допълня изцяло
Не мога да устоя
 
Горе високо
Сияем ярки (Никой не може да ме спре сега)
Само ти можеш да светиш за мен
И само аз за теб
Ти осветяваш живота ми
Светкавица!
 
شكراً!
تم نشره بواسطة Kpop infires meKpop infires me في الأحد, 01/09/2019 - 18:37
تعليقات الكاتب:

If there are any mistakes feel free to tell me Regular smile

5
تصنيفك: None Average: 5 (1 vote)
التعليقات
Read about music throughout history