يشارك
Font Size
السويدية
كلمات أصلية

Fredmans epistel n:o 48 – Solen glimmar blank och trind

Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769
 
Solen glimmar blank och trind,
Vattnet likt en spegel;
Småningom upblåser vind
I de fallna segel;
Vimpeln sträcks, och med en år
Olle på en Höbåt står;
Kerstin ur Kajutan går,
Skjuter lås och regel.
 
* * *
 
Stålet gnistrar, pipan tänds,
Olle klår sit öra;
Rodret vrides, skutan vänds,
Gubben har att göra;
Under skarpa ögonbryn
Grinar han mot soln i skyn;
Kerstin, gubbens hjertegryn,
Skal nu seglen föra.
 
* * *
 
Seglen fladdra, skutan går,
Jerker tar sin lyra,
Lyran brummar, böljan slår,
Alt med våld och yra;
Skutan knarkar, bräcklig, gles,
Vimplens fläkt i toppen ses,
Tuppen gol så sträf och hes.
Nu slog klockan fyra.
 
* * *
 
Movitz stöt åt dem i lurn,
Som på skutan fara.
Olle du hvad kostar Tjurn?
Lyssna hvad de svara.
Hör hvar är ni hemma ni?
Ifrån Lofön komma vi
Med Grönsaker, Silleri,
Mjölk och Äplen klara.
 
* * *
 
Si en Julle skymtar fram,
Marjo åran lyftar,
Med sin löfbrodd, mjölk och lam
Hon åt tullen syftar,
Har i knä en bytta smör,
Kersbärs-korgar frammanför;
Marjo nu sin lofsång gör,
Snyter sig och snyftar.
 
* * *
 
Ulla Winblad skratta, sjung,
Spritt vid solens strålar,
Jäspa ej, lös upp din pung,
Tag fram band och nålar;
Fästa din salopp igen
Nös du? Prosit lilla vän!
Si där har du Hessingen,
Gröna trän och pålar.
 
* * *
 
Lilla Fästman på dig ser,
Kom min Norström lilla,
Sätt dig bred vid mej, sitt ner,
Fritt din låga stilla;
Vi ha alla lika rang.
Lustigt! hör basuners klang.
Prosit och Contentement!
Dyrbar ögonvila.
 
* * *
 
Kon i vassen skylt sin kropp,
Snärd i våta tågen,
Bruna Oxen kastar opp
Himmelsblåa vågen,
Ängen står i härlighet,
Kalfven dansar yr och fet,
Hästen tumlar stolt och het,
Svinet går i rågen.
 
* * *
 
Vid et träd uppå en slätt
Syns en Skytt förbida
Dagens gryning klar och lätt,
Foglens sång och qvida;
Bakom trädets tjocka stam;
Bössan syns och skymtar fram,
Hunden trogen som et lam
Står vid skyttens sida.
 
* * *
 
Morgon supen, Movitz, går;
Ljuvligt böljan svallar;
Ser du Ekensberg? Gutår!
Hör hur folket trallar;
Där framsätter en sin fot,
Klotet käglorna slår mot;
Hör du dunsen af hans klot
Uti bergen skallar?
 
* * *
 
I en löfsal kring ett stop
Några bussar skratta,
Ropa trumf, och allihop
Uti stopet fatta;
Somliga med sträckta ben
Sova gott och snarka ren,
Vila hufvud mot en sten
På en blomstermatta.
 
* * *
 
På den klippan, där vid strand
Sjelf Chinesen målar,
Bildar, af en näfva sand,
Skönsta blomster-skålar;
Uti leret brännes in
En Apelles pensel fin.
Ulla Winblad, min Cousine!
Ser du hur det prålar.
 
* * *
 
Såg du nu Mariæberg,
Så se längre neder;
Med en gul och bleknad färg
Sig ett tjäll utbreder.
Fönstren glittra, kännen J
Ej Salpetersjuderi?
En gång, Ulla, raillerie!
Palten dit dig leder. [1]
 
* * *
 
Fällom lodet på vårt djup,
Jäspa ej och nicka,
Sov ej, öpna flaskan, sup,
Bjud Mamsellen dricka;
Vakna Movitz, ser du ej
Lazaretts palats, så säj?
Akta näsan du på dej
För hvar vacker flicka!
 
* * *
 
Tornens spetsar blänka ren,
Kors och tuppar glimma,
Morgonrodnas klara sken
Syns i vattnet strimma;
Barnet leker gladt vid strand,
Samlar stenar i sin hand,
Slungar stenen dit ibland
Där som gässen simma.
 
* * *
 
Lossa tågen, seglen fäll,
Ren syns Skinnarviken,
Med dess Kojor och Castell,
Branta berg och diken;
Under små kolsvarta tak
Gnälla pumpar, eld och brak,
Hästen sträcker foten spak,
Gnäggar, rädd för spiken.
 
* * *
 
Med sitt klappträd ner vid strand
Pigan står så kåter,
Knyter til sitt förkläds-band,
Och sin barm uplåter;
Barbent hon på bryggan står,
Räknar slagen klockan slår,
Flitigt sig på benet klår,
Svettig, sur och våter.
 
* * *
 
Allstäds gott, men hemma bäst!
Sakta, lät oss unna
Vattukörarn med sin häst
Hvälfva om sin tunna;
Kärlet glittrar, hjulet går,
Sprundet sprutar, hästen slår.
Om den prakt för ögat står
Sjunga de som kunna.
 
* * *
 
Jeppe tutar, trumman går,
Böneklockan klämtar;
Sotarn svart i skorsten står,
Visslar, sjunger, skämtar;
Bagarn sina korgar kör,
Smeden ren sin slägga rör,
Ren båd' Knekt och Granadör
Vid geväret flämtar.
 
* * *
 
Skyndom dit vår hydda fins,
Gömmom not och flöte;
Stöt uti basun, och mins
Detta glada möte.
Farväl Jörgen, Truls och Hans!
Farväl flickor, spel och dans!
Ulla tog sin myrten krans
Uti Neptuns sköte.
 
* * *
 
Norström stjelper sin peruk
Af sin röda skalle,
Och min Ulla blek och sjuk
Lät sin kjortel falla,
Klev så bredbent i paulun;
Movitz efter med basun:
Maka åt dig Norström! Frun
Hör ju till oss alla.
 
↑ Då detta skrefs, var på Kongsholmen en Salpetersjuderi-inrättning,
och därvid et Tukthus.
 
 
الإنكليزية
الترجمة

Fredman's epistle no 48 - The sun's shining bright and round

In which Ulla Winblad journey home from Hessingen in Mälaren* a summer morning 1769 is described
 
The sun is shining bright and round
The water is like a mirror
After a while a wind starts blowing
into slacking sails
The pennant is unfolded and with an oar
Olle is standing on a hay-boat
Kerstin comes out from the cabin
locks the door
 
***
 
The steel is shining, the pipe is light
Olle scratches his ear
The rudder is turned, the boat turns around
The old man is busy
Beneath strong eyebrows
he grins against the sun in the sky
Kerstin, the sweetheart of the old man
will tend to the sails now
 
***
 
The sails are flapping, the boat is moving forward
Jerker grabs his lyre
The lyre hums, the waves hit against the boat
With force and frenzy
The boat creaks, fragile, thin
The wind is seen in the top of the boat
The roaster crows so harsh and hoarse
The clock just struck four
 
***
 
Movitz played the trumpet
for the people on the boat
Olle, how much does the bull cost?
Listen to their reply
Where do you guys live?
We're from Lofön
and we're bringing vegetables, celery
milk and shining apples
 
***
 
Look, there's a cockboat
Marjo lifts the oar
With her decorative branches, milk and lamb
She aims for the city
In her lap is has a tub of butter
Baskets full of cherries in front of her
Now Marjo sings a psalm
Blows her nose and sniffles
 
***
 
Ulla Winblad laughs, sings,
Frolic under the sunbeams
Don't yawn, loosen your string purse
Bring out bands and needles
your cardigan
Did you sneeze? Bless you my friend!
Look, there's Hessingen
Green trees and poles
 
***
 
Ulla your fiance is watching you
Come my beloved**
Sit down next to me, sit down
Feel free to calm down
We're all equals
Funny! Hear the sound of the trombones
Your health and contentment
A precious thing to rest one's eyes on
 
***
 
The cow has hidden amongst the reeds
Entangled in the wet seaweed
The brown ox makes
a wave of sky blue water
The field is lovely
The calf is dancing dizzy and fat
The horse romps around proudly
The pig walks around in the rye
 
***
 
By a tree on a hill
you can a hunter wait for
the clear and easy dawn
The bird's song is heard
Behind the thick stem of a tree
you can see the rifle
The dog, faithful as a lamb
stands by the hunter's side
 
***
 
Let's take our morning shot (of alcohol) Movitz
The waves flow delightfully
Look, Ekensberg pub. Party!
Hear the people sing
One puts his foot forward
The ball hit against the skittles
Do you hear the thud from his ball?
resounding in the mountains
 
***
 
In an alcove around a jug
Some drinking buddies laugh
They shout 'upper hand' and all of them
grabs their drinks
Some of them stretch their legs out
Sleep well and snore
Rest their head against a rock
on a plot of grass
 
***
 
On that rock, by the beach
you can see the porcelain maker
From a handful of sand, he makes
the most beautiful flower vases
Into the clay, he burns
the fine brush of Apelle
Ulla Winblad, my cousin
Look how I paint
 
***
 
Did you see Marieberg
Now look below that
In a pale yellow color
there's a cottage
The windows glitter, don't I
smell saltpeter?
One day Ulla, I'm just joking
The police will lead you there***
 
***
 
Lower the sinker and measure our depth
Don't yawn and nod off
Don't sleep, open the bottle, drink heavily
Treat the maiden to a drink
Wake up Movitz, can't you see
the hospital palace?
Be aware
of pretty girls
 
***
 
The tips of the tower sparkle
The cross and rosters glitter
The bright glow of dawn
in seen on the water
The kids play happily by the beach
Collect rocks in their hands
They throw the rocks over there
Where the geese swim
 
***
 
Loosen the ropes, lower the sails
Skinnarviken is already visible
With its huts and citadels
Steep mountains and trenches
Under jet black roofs
Pumps are squeaking, fire and crashes
The horse stretches out his leg
neighing, afraid of the nail
 
***
 
With her paddle down by the beach
The servant girl stands
Tightens the ribbon on her apron
And shows of her bosom
Bare-legged she stands on the bridge
Counting the strokes of the clock
Scratching her leg
Svetty, grumpy and wet
 
***
 
Everywhere is good, but home is best
Slowly, let
the water delivery man with his horse
turn his barrel
The tank glitter, the wheel turn
It spouts out from the mortice, the horse kicks
If a splendor like this is before you
Those who can should sing
 
***
 
Jeppe honks, the drum beats
The prayer bell sounds
The chimney sweeper stands by the chimney all black
Whistle, sing, joke around
The baker delivers his bread baskets
The blacksmith is already grabbing his sledgehammer
Already both the knight and the grenadier
wait by the rifle
 
***
 
Hurry to our house
Hide the fishing net and the bobber
Play the trumpet and remember
this happy meeting
Goodbye Jörgen, Truls, and Hans
Goodbye girls, games, and dance
Ulla took her myrtle wreath
From Neptune's bosom
 
***
 
Nordström pulls his wig
of his read head
And my Ulla, pale and sick
let her skirt fall down
and climbed into bed with her legs wide
Movitz followed with the trumpet
Move over Nordström! The misses
belong to all of us!
 
(The last three lines are not part of the song they just explain that there was a prison next to the saltpater place)
 
التعليقات
SaintMarkSaintMark    السبت, 15/04/2017 - 23:38

did you translate all that by yourself ? thank you so much for your effort..