Freedom (إلى الأذرية ترجم)

الإعلانات
إلى الأذرية ترجمالأذرية
A A

Azadlıq

Məni tut
İcazә vermә gedim
Onların nə gördüyü kimin vecinədir?
Onların nə bildiyi kimin vecinədir?
Sәnin adın Azad (Free)
Soyadın lıq (Dom)
Çünki sən gəldiyimiz yerə hələ də inanırsan
 
İnsan qırmızı çiçəkdir
O yaşayan hәr şeyin içindədir
Ağıl, gücündәn istifadə et
Ruh, qanadlarından istifadə et
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
 
Məni tut
İcazә vermә gedim
Hepardlara yemәk lazımdır
Qaç, antilop
Sәnin adın Kral (King)
Soyadın lıq (dom)
Çünki sən hamıya inanırsan
 
Körpə ilk dәfә nəfəs alanda
Gecә şәfәqi görәndә
Balina suda sıçrayanda
İnsan azadlıq ilә tanış olanda
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Nәfәs al
 
Biz istidənik
Enerji möcüzәsi
Bizә günәşi vermәsi
Bunu görmək səni şok etmir?
Havadakı atomlar
Dənizdəki orqanizmlər
Günәş vә bәlu, insan
Eyni şeylәrdәn hazırlanıb
 
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
Azadlıq
 
تم نشره بواسطة Agshin AzizovAgshin Azizov في السبت, 22/07/2017 - 17:44
الإنكليزيةالإنكليزية

Freedom

التعليقات