Gotta Go (벌써 12시) (الترجمة الحرفية)

Advertisements
الترجمة الحرفية

Гата гоу

النسخ: #1#2
Йе ай лайк ит
Нега марыль нонын готто
Лайк ит ное чагын мальтудо
Наппычжи анынголь
Бой ю ноу ноу ноу ноу
Лайк зэ вэй маропщи соныль чапко
Лайк зэ вэй чогымын ноллэдо
Щильчига анынголь
Ю ноу бой бой бой бой
Мульгамчором паратон
Ханырын польсо камако
Камчжонын до кипочжё йе
Ай гата тэл ю зис
Ури тульман ныккёчжинын исанан ныкким
Надо ному чоа
бат итс ту лэйт
Ащвиво польсо ёльтущи
Оттокэ польсо ёльтущине
Понэчжуги щирынголь
Альго иссо хай ю фил ит
Ымаге мачво сараныль соксагиго щипо
Сольчики ури туль мами катын голь
Гата гоу гата гоу ёльтущи
Катын сэнгагин гор альго иннынде
То исанын сольчикаль су омнын голь
Гата гоу гата гоу ёльтущи
Оччом урин тальмын готто мана
Чвиян чвими могыль тэдо марья
Юа ридин май харт
Чом до ильчик араттамён
Оттэссылька сэнгакаге твэ йе
Пёльдырын то пиннаго
Щиганын чомчжом чинаго
Камсонын то читочжё йе
Ай гата тэл ю зис
Ноегеман ныккёчжинын погонан ныкким
Надо ному чоа
бат итс ту лэйт
Ащвиво польсо ёльтущи
Оттокэ польсо ёльтущине
Понэчжуги щирынголь
Альго иссо хай ю фил ит
Ымаге мачво сараныль соксагиго щипо
Сольчики ури туль мами катын голь
Гата гоу гата гоу ёльтущи
Катын сэнгагин гор альго иннынде
То исанын сольчикаль су омнын голь
Гата гоу гата гоу ёльтущи
Кусоге мам хангусоге
Чогыман кын
Пуччапко иннын голь
Бэйби донт вана би элоун
Нычжымён то нычжочжимён
Оччомён та ноаборильчи молла
Айм рили траин ту мэйк ю си
Ащвиво польсо ёльтущи
Оттокэ польсо ёльтущине
Понэчжуги щирынголь
Альго иссо хай ю фил ит
Гата гоу гата гоу ёльтущи
 
تم نشره بواسطة JULI2019JULI2019 في الأحد, 06/01/2019 - 15:17
تم تعديله آخر مرة بواسطة JULI2019JULI2019 في الجمعة, 08/02/2019 - 17:48
الكورية

Gotta Go (벌써 12시)

التعليقات