الإعلانات

Guastafeste

تم نشره بواسطة DarkJoshua في السبت, 09/02/2013 - 20:42

Idiomatic translations of "Guastafeste "

الأستونية
märg kana
شروحات:
الألمانية
ein Spielverderber
الإنكليزية
الإنكليزية
A skunk at the garden party
شروحات:
الإنكليزية
الإنكليزية
Party pooper
الإنكليزية
الإنكليزية
A hog in Sunday school
شروحات:
الإنكليزية
A cat among pigeons
شروحات:
الإنكليزية
A whistling woman and a crowing hen are neither fit for God or men
شروحات:
الاسبانية
un aguafiestas
شروحات:
التركية
oyun bozan
الروسية
Слон в посудной лавке
شروحات:
الفرنسية
un rabat-joie
الفرنسية
un trouble-fête
اللاتينية
Quid cani et balneo?
شروحات:
اليونانية التقليدية
Tί κοινόν κυνί καί βαλανείω;
شروحات:

"idiomtitle@" فى كلمات الأغنية

Oblivion - I Promessi Sposi in 10 minuti

[fn]<a href="https://lyricstranslate.com/en/Rino-Gaetano-Gianna-lyrics.html"><em>Gian...; di Rino Gaetano[/fn][coro]
Ma stavolta la peste è finita, va giù il carovita,
e quel guastafeste di don Abbondio li sposa lo stesso.
Ma in fatto di sesso, chi vivrà, vedrà.

Ghali - Hasta la vista

engo la paura ma fa niente (niente)
Tengo la paura ma fa niente (sfa)
Tengo la paura ma fa niente (niente)
Tengo la paura ma fa niente (sfa)

Caterina Caselli - Il carnevale

Mi fai morire va va va
Di crepacuore va va va
Ma tu divertiti, guastafeste non sarò
E' carnevale

Giorgio Vanni - Maledetti scarafaggi

diventa matto:
siamo invadenti,
dei guastafeste brutti e travolgenti,
carismatici e vincenti!

Alligatoah - Amnesia

Buongiorno, potrei avere un mazzo di rose?
Devo pagare la cauzione per il mio problema con le donne
Sicuramente non posso tornare a casa a mani vuote
Perché mi sono permesso un piccolo guaio

Jean Raphaël - Guancia a guancia

Nella notte profumata dalla brezza
Mentre stelle d'oro
Si accendono...
Un'orchestra dal ritmo languido