Här och nu (إلى الإنكليزية ترجم)

  • الفنان: Björn Afzelius
  • يؤدى الأغنية أيضا:: Stefan Tangen & Ola Pettersson, Matilda Magnusson
  • الأغنية: Här och nu
Advertisements
السويدية

Här och nu

Så är du här och ligger på min arm.
Så är vi här så tätt intill varann.
Jag skulle egentligen vart nån annanstans
och inte vetat att du fanns.
 
Från skilda håll, på väg mot samma mål.
I natt är tusen ljusår från i går.
För här och nu så känner jag ditt hår.
Här och nu är det vi två.
 
Du kunde levt om tvåhundra år,
och jag kunde lika gärna dött igår.
För en sekund av en oändlig tid
är det just du som går förbi.
 
En del av storheten i att ha liv
är att inte veta hur nästa dag sak bli.
Och så länge sanden ännu rinner ut
är den ju inte riktig slut.
 
Hur ska det bli att vakna opp?
Hur ska det bli att skiljas från din kropp?
Kanhända har ett frö blitt sått
som kan spira och ge skott.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الثلاثاء, 26/09/2017 - 22:36
Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

Here and now

So you are here lying on my arm.
So we are here so close to each other.
I should really be somewhere else
and not know that you exist.
 
From separate directions, on the way to the same goal
In the night are a thousand lights from yesterday.
For here and now I feel your hair.
Here and now we are two.
 
You could live on for 200 years,
and I could likewise have died yesterday.
For a second of an endless time
it is just you who go past me.
 
One of the largest part in having life
is not to know how the next day will be.
And as long as the sand is still running out
it is not really over.
 
How will it be to wake up?
How will it be to separate from your body?
It can be a seed has been be sown
which can germinate and sprout.
 
تم نشره بواسطة CeilCeil في الثلاثاء, 26/09/2017 - 22:36
تعليقات الكاتب:

Björn Afzelius wrote the following about his beautiful song:

" Vi vet inget om morgondagen, ändå blickae vi ständigt framåt. Vi vet allt om nuet, ändå ser vi sällan den stund som är."

"We know nothing about tomorrow, yet we constantly look forward. We know everything about the now, though we seldom see the moment that is."

Thanks to Maria Strand for her help in editing this translation.

Björn Afzelius: Top 3
See also
التعليقات