Hakuna Matata (إلى الفتنامية ترجم)

Advertisements
الإنكليزية

Hakuna Matata

Hakuna matata!
What a wonderful phrase!
Hakuna matata!
Ain't no passing craze.
 
It means no worries
For the rest of your days,
It's our problem-free philosophy,
Hakuna matata!
 
Hakuna matata,
Timon and Pumbaa,
Hakuna matata!
 
It means no worries
For the rest of your days,
It's our problem-free philosophy,
Hakuna matata,
Timon and Pumbaa!
 
تم نشره بواسطة licorna.din.vislicorna.din.vis في الأحد, 13/05/2012 - 11:59
تم تعديله آخر مرة بواسطة Ww WwWw Ww في السبت, 10/11/2018 - 17:34
إلى الفتنامية ترجم
Align paragraphs
A A

Hakuna Matata

Hakuna matata!
 
Đó là một cụm từ tuyệt vời!
 
Hakuna matata!
 
Không có cơn sốt qua.
 
Nó có nghĩa là không phải lo lắng
 
Trong những ngày còn lại của bạn,
 
Đó là triết lý không có vấn đề của chúng tôi,
 
Hakuna matata!
 
Hakuna matata,
 
Timon và Pumbaa,
 
Hakuna matata!
 
Nó có nghĩa là không phải lo lắng
 
Trong những ngày còn lại của bạn,
 
Đó là triết lý không có vấn đề của chúng tôi,
 
Hakuna matata,
 
Timon và Pumbaa!
 
تم نشره بواسطة BorkTheBoldBorkTheBold في الخميس, 07/02/2019 - 17:15
Idioms from "Hakuna Matata"
See also
التعليقات