الإعلانات

Հայաստան (Hayastan) (إلى الإنكليزية ترجم)

Հայաստան

Հզոր ես, թուրքն անզոր է 
Քո դեմ հայրենիք
 
Դարերից եկել ես դու
Ու դարեր ես գնալու
Իմ անուշ հայրենիք
Քեզ ջնջել չի լինի
Հազար տեղից խոցեցին
Ազգդ սրին մատնեցին
Դու կանգուն մնացիր
Ու առաջ գնացիր
 
Հզոր ես, թուրքն անզոր է 
Քո դեմ հայրենիք
 
Իմ սրտի մեջ մի երկիր կա
Դու ես Հայաստան
Ես ապրում եմ քո սրտի մեջ
Իմ Հայաստան 
 
Համեղ բարիքի, բերքի
Հավատքի, վանքի երկիր
Դու իմ սիրո աշխարհ
Քեզ չունես հավասար
 
Զինվորներդ քաջարի
Ոչ ոք քեզ չի պաշարի
Իմ հաղթական երկիր
Իմ պատմական երկիր
 
Հզոր ես, թուրքն անզոր է 
Քո դեմ հայրենիք
 
Իմ սրտի մեջ մի երկիր կա
Դու ես Հայաստան
Ես ապրում եմ քո սրտի մեջ
Իմ Հայաստան 
 
Հզոր ես, թուրքն անզոր է 
Քո դեմ հայրենիք
 
Իմ սրտի մեջ մի երկիր կա
Դու ես Հայաստան
Ես ապրում եմ քո սրտի մեջ
Իմ Հայաստան 
 
تم نشره بواسطة Zarina01Zarina01 في الأثنين, 18/11/2019 - 03:01
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

Armenia

You're strong, the Turk is weak
Against you, fatherland
 
You've come through centuries
and you will go through centuries
My sweet fatherland
You can't be erased
From a thousand places
They stabbed
They pointed your race to the sword
You remained upright
And you moved forward
 
You're strong, the Turk is weak
Against you, fatherland
 
In my heart, there is one country
It is you, Armenia
I live in your heart
My Armenia
 
Country of sweet grace, of results
Of faith, of monasteries
You're my world of love
You have no equal
 
Your soldiers courageous
No one besieges you
My victorious country
My historic country
 
You're strong, the Turk is weak
Against you, fatherland
 
In my heart, there is one country
It is you, Armenia
I live in your heart
My Armenia
 
You're strong, the Turk is weak
Against you, fatherland
 
In my heart, there is one country
It is you, Armenia
I live in your heart
My Armenia
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة vanajanvanajan في الأحد, 25/07/2021 - 06:02
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
التعليقات
Read about music throughout history