Hayastani Erge (Հայաստան՜) (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements

Hayastani Erge (Հայաստան՜)

Ճանաչի՛ր, իմ անունն է Հայաստան,
Ես ազատ ու անկախ իմ տերն եմ տան:
Սա իմ անունն է՝ հայ, իմ ազգանունն է՝ զգաստ,
Հայ եմ, ուր ել տանի ճամփան:
 
Տեր Աստված, ուժ տուր մեզ հզորանանք,
Օգնի՛ր, որ հզոր Հայաստան դառնանք:
Մենք ենք սարերը մեր, խաչն ու դրոշդ վեր,
Միասնության շուրջպարն ու սեր::
 
(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Երազի իմ երկիր հայրենի՝
Տունը տասը միլիոն հայերի:
Ես այս սերունդն եմ հաղթողի,
Մի բուռն եմ քո հողի:(2x)
 
Ճանաչիր իմ եղբորը՝ անունն Արցախ,
Քաջ զիվոր, որ հպարտ է ու անվախ:
Սրերն ամուր են (կուռ են), թրերն ամուր են (սուր են),
Հայ բանակի ոգին ամուր:
Տուր ինձ քո ձեռքը, տուր,
Ես կսեղմեմ ամուր:
Հայը միշտ հայ է ամենուր:
 
(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Երազի իմ երկիր հայրենի՝
Տունը տասը միլիոն հայերի:
Ես այս սերունդն եմ հաղթողի,
Մի բուռն եմ քո հողի:(2x)
 
Կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն,
Ասում ենք վերջ կյանքին անգույն
 
(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Երազի իմ երկիր հայրենի՝
Տունը տասը միլիոն հայերի:
Ես այս սերունդն եմ հաղթողի,
Մի բուռն եմ քո հողի:(3x)
 
Մի բուռն եմ քո հողի:(3x)
 
تم نشره بواسطة Zarina01Zarina01 في الأثنين, 26/12/2016 - 18:17
تم تعديله آخر مرة بواسطة Zarina01Zarina01 في السبت, 10/03/2018 - 12:56
إلى الإنكليزية ترجم
Align paragraphs
A A

The song of Armenia

Know, my name is Armenia,
I'm the owner of my free and independent home.
Armenian: this is my name, my surname, sober!
I'm Armenian, wherever the road leads.
 
My Lord, give us strength to become powerful,
Help us to have a mighty Armenia.
We are and our Mountains, our cross and flag,
Our circle dance of unity and our love.
 
Chorus
My dream native country:
The home of 10 Mio. Armenians.
I'm the generation of winners,
I'm a handful of your soil. (2x)
 
Know my brother, his name is Artsakh,
He is a brave solider, proud and fearless.
Our swords are strong and sharp
And the spirit of the Armenian Army is strong
Give me your hand
I'll hold it tight.
Armenians are always Armenian everywhere.
 
Chorus
My dream native country:
The home of 10 Mio. Armenians.
I'm the generation of winners,
I'm a handful of your soil. (2x)
 
Red, Blue, Orange,
We say stop to colorless life
 
Chorus
My dream native country:
The home of 10 Mio. Armenians.
I'm the generation of winners,
I'm a handful of your soil. (2x)
 
A handful of your soil. (3x)
 
تم نشره بواسطة H3003H3003 في الأحد, 11/03/2018 - 12:37
Added in reply to request by C23B84C23B84
5
تصنيفك: None Average: 5 (1 vote)
Collections with "Hayastani Erge ..."
See also
التعليقات