Heaven (إلى الفارسية ترجم)

الإعلانات
إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

بهشت

به سال های قبلمان فکر می کنم
تنها تو من بودیم
ما جوان و وحشی و آزاد بودیم
 
حالا هیچ چیز نمی تواند تو را از من بگیرد
ما قبلاً در انتهای این راه بوده ایم
ولی حالا آن تمام شده است
تو باعث میشوی من دوباره به آن راه بازگردم
 
عزیزم تو همه ی چیزی هستی که من می خواهم
وقتی در آغوش من دراز می کشی
من به سختی می توانم باور کنم
که ما در بهشتیم
و عشق همه ی چیزیست که می خواهم
و آن را در قلب تو پیدا کردم
به راحتی میشود دید که
ما در بهشتیم
 
برای اولین بار در زندگیت کسی را پیدا می کنی
کسی که دنیای تو را تغییر خواهد داد
و موقعی که ناراحتی تو را خوشحال می کند
 
هیچ چیز نمی تواند عرضش تو را برایم تغییر دهد
من حرف های زیادی برای گفتن دارم
ولی حال مرا به آغوش بگیر
چون عشق ما راهمان را روشن خواهد کرد
 
عزیزم تو همه ی چیزی هستی که من می خواهم
وقتی در آغوش من دراز می کشی
من به سختی می توانم باور کنم
که ما در بهشتیم
و عشق همه ی چیزیست که می خواهم
و آن را در قلب تو پیدا کردم
به راحتی میشود دید که
ما در بهشتیم
 
من برای مدت طولانی منتظر بوده ام
که چیزی به من برسد
که عشق از راه برسد
 
حال رویا های ما محقق می شوند
با وجود اوقات شیرین و تلخمان
من همیشه در کنار تو خواهم بود
 
تم نشره بواسطة ata.232rata.232r في الأحد, 02/12/2012 - 10:40
الإنكليزيةالإنكليزية

Heaven

التعليقات