Hijo de la Luna (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم (metered, rhyming, singable)
A A

בן הלבנה

النسخ: #1#2
טיפש מי לא ידע
סיפור האגדה
על צוענייה ש-
בליל נשאה תפילה, אל הלבנה ברקיע
שהיום יגיע
ואהובה יופיע
ויום נישואיה יגיע
"אכן תזכי בגבר, נאה כליל"
ענה לה הירח, מתוך הצל
אבל ארצה תמורה
את בן הבכורה
אשר תלדי לביתו
זו שתקריב וולד
כדי לא להיות לבד
אינה אוהבת אותו
 
אם ביקשה הלבנה
להיות אבל אין,
מי שבן לה ייתן
איך תוכלי לבנה
בתינוק לטפל
בן תמותה לגדל
בן הלבנה
 
לאב שעור כהה לו, נולד ילד
אבל עורו היה לבן כשלג
שיער לבן כקרח
עיניו אפור זורח
היה זה בן הירח
"איך זה בי בגדת
זה אינו ילדי
ואת חיללת את כבודי"
 
אם ביקשה הלבנה
להיות אבל אין,
מי שבן לה ייתן
איך תוכלי לבנה
בתינוק לטפל
בן תמותה לגדל
בן הלבנה
 
האב אחוז טרוף, חימה יוקדת
הניף את סכינו על הבוגדת
"איך זה בי בגדת
את בנו של מי ילדת"
צעק והיכה בה למוות
את התינוק לקח ו-
אל ההרים ברח
נטש אותו שם והלך
 
אם ביקשה הלבנה
להיות אבל אין,
מי שבן לה ייתן
איך תוכלי לבנה
בתינוק לטפל
בן תמותה לגדל
בן הלבנה
 
כשנמלא הסהר נם הילד
אבל כשמתמעט הוא, הוא לא שקט
אז הלבנה כערש
את צורתה יוצרת
וחובקת אותו
אז הלבנה כערש
את צורתה יוצרת
וחובקת אותו
 
تم نشره بواسطة yaelgloyaelglo في الأحد, 24/02/2019 - 23:37
تعليقات الكاتب:

A translation that keeps the tempo and rhyming of the original.

الاسبانيةالاسبانية

Hijo de la Luna

ترجمات أخرى للأغنية "Hijo de la Luna"
العبرية M, R, Syaelglo
Collections with "Hijo de la Luna"
See also
التعليقات