Cái nết đánh chết cái đẹp

تم نشره بواسطة tofubu في الأثنين, 29/03/2021 - 17:38

Idiomatic translations of "Cái nết đánh chết cái đẹp"

الفتنامية
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
شروحات:

Meanings of "Cái nết đánh chết cái đẹp"

الفتنامية

Cùng ý nghĩa với câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

تم شرحه بواسطه tofubutofubu فيالأثنين, 29/03/2021 - 17:38
Explained by tofubutofubu