Ăn chưa no, lo chưa tới

تم نشره بواسطة For Debut في الأثنين, 19/07/2021 - 02:34

Meanings of "Ăn chưa no, lo chưa tới"

الإنكليزية

Be childish, there is a lack of understanding
(Hãy còn thiểu trí)

تم شرحه بواسطه For DebutFor Debut فيالأثنين, 19/07/2021 - 02:34
Explained by For DebutFor Debut