گل از گل کسی شکفتن

تم نشره بواسطة ahmad aziz في الأحد, 05/12/2021 - 20:29

Meanings of "گل از گل کسی شکفتن"

الفارسية

خوش‌حال شدن

تم شرحه بواسطه ahmad azizahmad aziz فيالأحد, 05/12/2021 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz