Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

تم نشره بواسطة tofubu في الأثنين, 29/03/2021 - 17:36

Idiomatic translations of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

الفتنامية
Cái nết đánh chết cái đẹp
شروحات:

Meanings of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

الفتنامية

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

تم شرحه بواسطه tofubutofubu فيالأثنين, 29/03/2021 - 17:36
Explained by tofubutofubu