It's My Life (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

این زندگی منه

اين يه آهنگ براي کسایی که قلبشون شکسته، نیست
و نه انسان هایی که خاموش دعا میگن براي اینکه ایمانشونو از دست دادن
من قرار نیست فقط یه نفر تو این همه جمعیت باشم
وقتی که اینو بلند فریاد بزنم تو صدامو میشنوی
 
اين زندگي منه
يا الان يا هيچوقت
قرار نیست که برای همیشه زندگی کنم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
(این زندگی منه)
قلبم مثل یه اتوبان باز می مونه
مثل حرفي که فرانکي زد
من به روش خودم انجامش دادم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
اين زندگي منه
 
اين براي کسایيه که سر حرفشون وایسادن
براي تامي و جينا که هيچوقت تسليم نشدن
فردا قراره سخت تر بشه، هیچ اشتباهی نکن
حتی شانس هم خوش شانس نیست
باید کمبودات رو خودت جبران کنی
 
اين زندگي منه
يا الان يا هيچوقت
قرار نیست که برای همیشه زندگی کنم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
(این زندگی منه)
قلبم مثل یه اتوبان باز می مونه
مثل حرفي که فرانکي زد
من به روش خودم انجامش دادم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
چون اين زندگي منه
 
وقتی اونا صدات می کنن بهتره محکم بایستی
زانو نزن، نشکن، عزيزم تسليم نشو
 
اين زندگي منه
يا الان يا هيچوقت
چون قرار نیست که برای همیشه زندگی کنم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
(این زندگی منه)
قلبم مثل یه اتوبان باز می مونه
مثل حرفي که فرانکي زد
من به روش خودم انجامش دادم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
 
اين زندگي منه
يا الان يا هيچوقت
چون قرار نیست که برای همیشه زندگی کنم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
(این زندگی منه)
قلبم مثل یه اتوبان باز می مونه
مثل حرفي که فرانکي زد
من به روش خودم انجامش دادم
من فقط ميخوام تا وقتی که زنده ام، زندگی کنم
چون اين زندگي منه
 
تم نشره بواسطة Adrina_MullerAdrina_Muller في الأحد, 18/08/2013 - 13:25
الإنكليزيةالإنكليزية

It's My Life

التعليقات